Bli medlem

Forbundet ønsker å være et åpent forbund alle norske grottedykkere skal føle tilhørighet til. Støtt forbundets arbeid og vis din tilhørighet ved å melde deg inn. Medlemskap gir også rett til å stemme ved våre årlige generalforsamlinger. Medlemskap gjelder ett kalenderår fra nyttår til nyttår. Det er ikke nødvendig å være grottedykker for å melde seg inn, støttemedlemmer ønskes selvfølgelig velkommen.

Hvorfor bli medlem?

 • Du støtter opp om et felles talerør for grottedykkerne i Norge, som blant annet er en høringsinnstans mot myndighetene.
 • Du støtter aktiviteter som arrangeres, vi arrangerer turer til inn og utland.
 • Du får stemmerett på Generalforsamlingen (samt være med på festen!).
 • Du får tilgang til sikkerhetsutstyr samt mulighet til støtte til miljøtiltak og  utforskningsprosjekter (eksempelvis innkjøp av line).
 • Du blir med i et felles møtefora på tvers av dykke-organisasjoner.
 • Du blir kjent med mange hyggelige folk som deler samme interesse som deg!

Last ned teaser NGDF (pr. 06.02.2014).

Tilskuddsordning

På generalforsamlingen i 2012 ble det vedtatt en økonomisk støtteordning i NGDF. NGDF har mulighet til å gi økonomisk støtte til medlemmer til blant annet utforskning, foredrag, redningsøvelser etc.

 • Søknad om støtte skal skje skriftlig til styret (ngdf@ngdf.no).
 • Styret i NGDF kan egenhendig tildele økonomisk støtte begrenset oppad til kr 10.000 pr prosjekt og 15.000 pr år. Økonomisk støtte ut over dette må vedtas på årsmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Beløp justeres årlig ved årsmøtet og skal sees i sammengeng med vedtatt medlemskontigent.
 • Alle som mottar økonomisk støtte må yte noe tilbake til forbundet som flertallet av medlemmene har nytte av. Som eksempel nevnes støtte til ny line for å legge i Plura/Litjågå når denne må skiftes ut pga. slitasje, støtte til eksterne foredragsholdere ved arrangerte grottetreff, redningsøvelser i forbindelse med Plurauka osv.
 • Forbundet skal til enhver tid ha minimum 50 000 kr i driftsmidler.
 • Prosjektet skal være i tråd med forbundets formålsparagraf.
 • Støtte kan tildeles som underskuddsgaranti til det konkrete arrangement/prosjekt som det søkes om støtte til (nytt punkt etter generalforsamlingen 2019).

Hvordan melder jeg meg inn?

Alt du trenger å gjøre er å overføre medlemsavgift til forbundets konto. Medlemskap kan også betales under arrangement i forbundets regi. Noter navn, adresse og gjerne e-post i meldingsfeltet.

 • Medlemsavgiften er 350,- og kontonummer 5082.05.80173.

Du kan også betale med vipps – søk etter Norsk grottedykker forbund

Litjågå 2014. Photo by Sigurd Bowitz

The Association wants to be an open association where all Norwegian cavedivers feel that they belong. Support our work by becoming a member. Membership also gives you the right to vote at our annual general meeting. Membership is valid for one calendar year. Membership does not require you to be a cavediver, everyone is welcome to support our work.

To become a member, please pay the membership fee to our account, and supply name, address and e-mail in the message field. Membership can also be paid during «The Pluraweek» and at other events arranged by NGDF. The fee is currently NOK 350, payment-info below.

Accountnumber: 5082.05.80173
IBAN: NO78 5082 0580 173
Swift/BIC: DNBANOKK

(Please see more information at the Norwegian site).