Praktisk info

Bank

Kontonr: 5082.05.80173
IBAN: NO78 5082 0580 173
Swift/BIC: DNBANOKKXXX

Organisasjonsnummer: 990310084

 

Banking

Accountnumber: 5082.05.80173
IBAN: NO78 5082 0580 173
Swift/BIC: DNBANOKK

Organisationnumber: 990310084