Plura

Plurasystemet ligger ved gården Jordbru i Plurdalen i Rana kommune. Elven i dalen forsvinner ned i det store kollapset Trollkjærka og kommer opp igjen i kulpen nær gården. Plura er Norges største vannfylte grotte, og åsted for den årlige Plurauka, tidligere kjent som Uke 33 (se mer informasjon om Plurauka her).

Dykking

Det er mest vanlig å dykke fra kulpen nær gården, men det kan også dykkes fra Steinugleflåget – noe som krever tørrgrotting gjennom et rasområde. Plura byr på alle nivåer av dykking. Dykkere uten trening for grottedykking kan dykke i kulpen utenfor grotteinngangen eller inn i cavernsonen i følge med en erfaren grottedykker. Plura har en stor cavernsone (der man fortsatt ser lyset fra utgangen) og egen cavernline man kan følge. Er man nybegynner på grottedykking er det flere fine steder å dykke kort avstand fra inngangen. Grottedykkere med flere dykk under beltet kan bevege seg innover mot luftkammeret 450 m fra inngangen, eller i de mange fine sidegangene på veien. Det holder med en dybde på drøyt 30 m for å se det meste frem til luftkammeret. For de enda mer erfarne fortsetter grotten etter det 500 m lange luftkammeret. I Dypløpet er det dykket til godt over 100 m.

Nitrox 30-32 er passelig i alle unntatt en av sidetunnelene i den ytterste delen. Langs hovedlina på bunnen når du 35 m i et lite minutt om du klemmer deg ned mot bunnen, men tunnelen er fem meter høy her, så du trenger ikke svømme så langt ned. Snittdybden langs hovedlina inn til luftkammeret er 20 m. T/r luftkammer kan normalt dykkes på en D12 på tredjedeler og det er liten eller ingen flow. Ved stor nedbør eller i snøsmeltingsperioden er sikten normalt redusert, men den kan bli opptil Mexicostandard på vinterstid! Hovedlina ligger ca 40 m inn på venstre side i et stort rom. Før luftkammeret er det en T hvor løpet til venstre er grunnere og tar deg via en luftdome inn til luftkammeret, mens løypa til høyre er noe dypere, men ender samme sted. Det er den sistnevnte lina som er kontinuerlig gjennom luftkammeret og videre ned på innsida av luftkammeret. Jumps: Noen er nokså korte, så det lønner seg å følge litt med. Det er nokså vanlig at det blir satt en reel inn til hovedlina permanent under treffet som man kan bruke. Sjekk først!

Gassfylling

Visitplura fyller luft, O2 og continous nitrox.

Sjekk ut siden deres på facebook:
Visitplura på facebook

Overnatting

For overnatting, se www.visitplura.com (både når det gjelder overnatting innendørs eller i telt/campingvogn).

Kart

Nedlastbar versjon: plura_linemap.

Plurasystemet. Lengdesnitt med topo. Tegning og sammenstilling: (C) Stein-Erik Lauritzen, Institutt for geovitenskap, UiB.

Nedlastbar versjon: Plurasystemet. Se også artikkelen «Pluragrotta ved Mo i Rana» av grotteprofessor Stein-Erik Lauritzen her.

 

Lokasjon / Adkomst

Her er link til kart.

Kjør E6 til Mo i Rana og videre til Skonseng. Like før Skonseng passerer du ei smal bru. Langs veien på høyre side like etter brua er det en Joker nærbutikk. Ta av fra E6 og til høyre langs butikken og fortsett over nok ei smal bru. Like etter brua svinger veien markert mot venstre. Følg veien og følg skilting til Plurdalen. Etter ca 30 min kjøring på asfaltert vei blir det grusvei. Du er da straks fremme på Jordbru, gården hvor Pluragrotta har sitt utløp, og campingplassen hvor Plurauka finner sted.

Plurauka

Les mer om det årlige arrangementet Plurauka her.

The Plurasystem is situated by the Jordbru farm in Plurdalen in Rana muncipality. The river of the valley disappears in the huge collaps called Trollkjærka(The Troll Church) and reappears in the pond near the farm. Plura is the largest waterfilled cave in Norway, and location of the annual Pluraweek gathering earlier known as Week 33.

Diving

Plura offers diving on all levels. Divers without training for caves may enjoy the pond, or perhaps visit the cavernzone guided by an experienced cave diver. Fresh cave divers have several nice places to visit near the entrance. With some cave diving experience a 450m swim to the air chamber or the many nice side passages may tempt. Diving beyond the air chamber should be reserved for the more experienced cave divers.

Accommodation

For accommodation, see www.visitplura.com (both regarding the camping site and rooms / beds).

Gas filling

Visitplura fills air, O2 and continous nitrox.


Check out their facebookpage:
Visitplura on facebook

Plurauka – The Plura Week

Read more about the annual event here.

Map

Download: plura_linemap.

 

Please be aware of that the Norwegian site contains more information.