Innkalling til den 17. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Innkalling til den 17. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Fredag 24. mars 2023, kl. 18:00

Sted:  Oslofjorden Dykkesenter

Link til facebook-event; https://fb.me/e/2hpSj7RT4

Det blir også streaming på nett for de som ikke kan møte

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av dirigent
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningssorden
 3. Behandle årsmelding
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Leder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Last ned årsmøtepapirer her

Innkalling til den 16. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Innkalling til den 16. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Torsdag 21. april 2022, kl. 20:00-22:00

Sted:  Videkonferanse (link til Zoom kommer)

Det blir også et fysisk møte Fredag 22. April, mer info om det kommer

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av dirigent
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningssorden
 3. Behandle årsmelding
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Leder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Innkalling til den 15. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Innkalling til den 15. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Torsdag 22. april 2020, kl. 20:00-22:00 (noe sosialt fra 19.30)

Sted:  Videkonferanse (link til Zoom kommer)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av dirigent
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningssorden
 3. Behandle årsmelding
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Leder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Generalforsamling tor. 22. april 2021

EDIT: Da vi dessverre anser det som lite trolig at vi kan møtes fysisk, så blir generalforsamlingen også i år avholdt som videkonferanse. Se informasjon i Facebook eventen her. Vi starter med litt sosialt fra 19.30, mens selve generalforsamlingen pågår fra 20-22. Vel møtt!

Plurauka 2020 avlyst

Hei grottedykkere!

Vi beklager at vi ikke har kommet til en avgjørelse vedr Plurauka tidligere, men vi har ikke hatt all informasjon før nå. Det er flere utfordringer ved å arrangere Plurauka i år, men hovedgrunnen til at vi nå dessverre må avlyse er at vi ser det som særdeles utfordrende for oss som organisasjon å ha ansvar for gode hygienetiltak på campen. Vi vet at dette er årets høydepunkt for mange, men regner med å komme sterkere tilbake i 2021.

Det er fortsatt mulig å dykke i Plura, enten ved å booke seg inn hos Visit Plura eller reise dit på egen hånd (Visit Plura krever en fasilitetsavgift på kr. 500 pr dykker pr dag, men vi håper de kan redusere denne for NGDF-medlemmer i sommer).

Det er også andre grotter rundt omkring som fortjener et besøk. Oppfordrer alle til å dele grottedykker-forslag på vår Facebook side!!

[Short version English: Unfortunately the Plura Week 2020 is cancelled, mainly due to COVID-19]

Mvh NGDF-styret

PS. For dere som har meldt interesse i vår nyoppstarta grotteredningsgruppe: Vi jobber med spennende webinar – stay tuned!

Bilde fra Plura 2016. Foto: Mikkel Stokke