SikkerhetSafety

Sikkerhetskomiteen samler erfaring fra grottedykkere i Norge og utlandet og overfører denne kunnskapen via regelmessige arrangementer i regi av Forbundet.

Andre oppgaver er å motta forslag, behandle og gjennomføre sikkerhetsfremmende tiltak. Dette kan være alt fra nye dykketeknikker til å behandle forslag om å endre permanente liner i et grottesystem, da ingen på egenhånd har myndighet til å gjøre dette av hensyn til sikkerhet. Vi har alle noe å lære av hverandre og på denne måten kan vi heve sikkerheten for alle.

Komiteen ledes av Marcus Langberg Smestad [Mobil 93008946 / Epost: dspecial_at_gmail.com].

Retningslinjer

Retningslinjer for dykking under NGDF arrangement finner du her.

The committee for safety gathers experience from Norwegian and foreign cavedivers and transfers the knowledge through events organized by NGDF.

The committee also receives  processes suggestions to increase safety. This might be suggestions regarding methods of diving. Could also be suggestions for changes in the permanent lines in cave systems.

The committee is led by Ingrid Thea Ølberg [Mobil: 97520194 / Epost: ingrid_at_fotodykk.no].

Guidelines

Guidelines for diving during NGDF gatherings can be found here.