Om NGDF

Formålet er å

  • jobbe for sikker og miljøskapende grottedykking i Norge.
  • etablere og vedlikeholde linesystemer, samt teknikker for sikker grottedykking og ved hjelp av disse.
  • etablere tettere samarbeid og bedre forståelse for sikker grottedykking hos de enkelte medlemmene, dykkere generelt og samfunnet ellers.
  • utforske vannfylte grotter og dele denne informasjonen med myndigheter, organisasjoner og samfunnet ellers.
  • jobbe for tilgjengeliggjøring av redningskompetanse for redning i vannfylte grotter.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som dykkeglede, fellesskap, helse, sikkerhet, respekt og ærlighet.

Norsk Grottedykkerforbund består av komiteene Plura, Sikkerhet og Utforsking. De to sistenevnte er opprettet for å samle grottedykkerne, utveksle erfaring og ha en felles kanal mot myndigheter, media og samfunnet ellers. Plura komiteen er opprettet for å arrangere Plurauka.

Les om medlemsfordeler og hvordan du blir medlem her!
The purpose of the The Norwegian Cave Diving Association (NGDF) is to support community-building and safe cave diving in Norway, establish and maintain permanent guidelines and methods for safe cave diving. Through our work we hope to increase cooperation and understanding of safe cave diving among members, divers and society in general.

We support exploration of underwater caves and aim to collect and share the findings with authorities, organisations, and society in general. Our work should be based on volunteerism, democracy, loyalty and equality. All activity should be founded on the values of community, health, safety, respect, honesty and the joy of diving.

NGDF has subcommittees for safety and exploration, and also a comitee for The Plura week.
See how to become a member here