Grottedykkeråret 2016

Hvor mange norske grotter kan du navnene på? Har du kun hørt om Plura, og kanskje Litjågå? Grottedykkeråret 2016 er en oversikt over grotter som ble dykket i 2016. Denne ble nylig ferdigstilt og hadde ‘premiere’ på generalforsamlingen i NGDF i helga. Utforskingskomiteen i NGDF har samlet bilder og historier på hele 23 grotter, og dette er nå tilgjengelig her!!

Generalforsamling, dykking og fest!

Lørdag 22. april blir det som kjent Generalforsamling for NGDF i Trondheim hos Draugen Froskemannsklubb (Ormenlangesvei 24, Trondheim). Det blir en super dag med flotte folk og spennende foredag!

PROGRAM

10.00-13.00: Generalforsamling (se eget innlegg under)

13.00-16.30: Foredrag (se mer utfyllende informasjon om noen av foredragene på Facebook-eventen) (rekkefølgen på foredragene kan bli endret):

 • «Grotteåret 2016» (Robert Staven)
 • «Norske grotter – fra land til kontinentalsokkel» (Terje Solbakk)
 • «Dykking og utforskning i Røyrvik» (Øyvind Hegle)
 • «Jordtulla – et historisk tilbakeblikk med planer framover» (Morten Dyrstad og Mikkel Stokke)
 • «Dekompresjon fra dype dykk: Hva tror vi og hva vet vi?» (Jan Risberg)

16.30- : Middag og fest («påmelding» til middag gjøres ila foredrags-sesjonen)

Velkommen!!

Innkalling til den 11. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på mulighet for dykking fredag dersom interesse, spennende foredrag og fest om kvelden! Mer informasjon kommer, følg gjerne med på Facebook).

Innkalling til den 11. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 22. april 2017, kl. 10:00

Sted:  Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24, Trondheim (www.draugen-fmk.no)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Nestleder
  2. 3 styremedlemmer
  3. Revisorer
  4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  1. Endring av NGDFs vedteker (§10, punkt 9d: endre fra 2 revisorer til 1 revisor)
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Medlemskontingent for 2017

Hei Kjære NGDF-medlem!

Vi er nå kommet godt inn i 2017, og nytt år betyr ny kontingent. Vi håper selvfølgelig at du ønsker å være med oss dette året også.

2016 var et begivenhetsrikt år, som foruten en meget bra Plurauke også gav oss ny gassavtale.
10års jubileet ble feiret med en jubileumsutgave av Linepila, som vi uten noe som helst grad av beskjedenhet er meget stolte av. I tillegg til dette har medlemmene våre også bidratt med bilder og informasjon fra grotter og gruver i innland og utland til Facebook. I forkant av Plurauka ble det gjort iherdig innsats i forhold til økt komfort for dykkelederne, da det ble satt opp en flott dykkelederbod. Flott innsats også fra sikkerhetsgruppa ved årets sikkerhetsøvelse. Meget godt oppmøte og engasjement fra Pluraukas deltakere. Vi gleder oss til 2017.

Medlemsavgiften for i år er: 300kr og kan betales til Konto: 5082.05.80173
Nytt av året er at kontingenten også kan Vippses til: #14900, «Norsk grottedykker forbund»

Generalforsamling 2017, samt dykking, foredrag og fest!

Generalforsamlingen for NGDF 2017 blir i Trondheim lørdag 22. april (vi satser på dykking fredag 21 april). Det blir selvsagt noe sosialt om kvelden, og vi jobber med spennende foredragsholdere! Sett av datoen, program kommer senere!

Lokalet blir hos Draugen DK.

Illustrasjonsbilde fra lokalet til Draugen DK, Trondheim (fra GF 2015). Foto: Ane Mengshoel

Linepila 2016 – now online!

As some of you know, we have made an anniversary edition of Linepila («The Line Arrow»), the NGDF members magazine. The magazine has now been made available online here.

If you’re a member of NGDF, you can also get a printed version sent to you by sending your adress to anemen_at_gmail.com.

A big THANKS to

 • the editors Kjersti B. Størdal and Ane Mengshoel,
 • the responsible for the layout Hallvard Opheim,
 • and also to all the various contributors of ideas, articles, photos etc.

Enjoy the reading!!

LP 2016

The Plura Week 2016

We have started to organize the Pluraweek 2016, which will be held 5th – 12th of August – don’t forgt to save the date!

There will be:

 • an introductory in the use of single rope techniques (SRT) for rappelling and ascending in a cave
 • picture / video evening in relation to our 10 years anniversary
 • dry caving
 • social dinner made together

We will update the information on web and Facebook continuously.

You can also find general information about the Pluraweek (including FAQs) here!

We look forward to see you in August!

Social gathering around the bonfire in 2015. Photo by Ane Mengshoel

Social gathering around the bonfire in 2015. Photo by Ane Mengshoel

Innkalling til den 10. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på spennende foredrag, fint sosialt treffpunkt og mulighet for gruvedykking dagen i forkanten! Mer informasjon ligger i innlegget under!)

Innkalling til den 10. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 30. april 2016, kl. 10:00
Sted: FUE (Helsfyr: Østensjøveien 7, 0661 Oslo)

Dagsorden Generalforsamling
1. Konstituering
a. Valg av ordstyrer
b. Valg av referent og sekretær
c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
d. Godkjenne stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap og revisjon

5. Fastsettelse av medlemskontingent

6. Vedta forbundets budsjett

7. Valg
a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Revisorer
d. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte

8. Åpne saker

9. Innkomne saker (forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet)

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her.

– Styret i NGDF

Generalforsamling, gruvedykking og foredrag

Generalforsamlingen går av stabelen lørdag 30. april (se innkallingen over)

I tillegg er det andre aktiviteter på programmet:

** Fredag 29. april blir det gruvedykking i Långban :)

** Lørdag 30.april blir programmet som følger:

 • Kl. 10: Generalforsamling
 • Ca kl. 13: Foredrag («NGDF gjennom 10 år» m/Heidemarie Nordahl og «Svensk gruvedykking» m/Rickard Lundberg)
 • Fra ca kl. 16: Sosial mingling på Olsen Bar.

Sted: FUE (Helsfyr: Østensjøveien 7, 0661 Oslo)

Bli med på eventen på Facebook for siste oppdateringer!