Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2020

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Nestleder
  • Fem styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • 8a. Redningsgruppa: Status fra styret
  • 8b. Dialog vedr sikkerhet og adgang til Plura
 9. Innkomne saker: Ingen

Betaling av medlemskontigent for 2020

Hei Kjære NGDF-medlem!

Godt nyttår!

Vi er nå kommet vel gjennom feiringen av et nytt år og nytt år betyr ny kontingent. Vi håper selvfølgelig at du ønsker å være med oss dette året også.

Medlemsavgiften for i år er kr. 300,- og kan betales til Konto: 5082.05.80173
Kontingenten også kan Vippses til: #14900, «Norsk grottedykker forbund»

——————————-

Happy newyear!

We have now celebrated the start of a new year!
If you still want to be a member of Norsk Grottedykkerforbud, the time has come to renew your membership.

Payment info:
Accountnr: 5082.05.80173
IBAN: NO78 5082 0580 173
Swift/BIC: DNBANOKKXXX

Innkalling til den 14. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Oppdatering 03.04.2020: Pga situasjonen med COVID-19 har styret besluttet å endre hvordan generalforsamlingen avholdes. For å få gjort det formelle og avholdt valg, så blir GF flyttet til videkonferanse tirsdag 5 mai kl 20-22. Følg med på Facebook for detaljer.

Innkalling til den 14. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Tirsdag 5. mai 2020, kl. 20:00-22:00

Sted:  Videkonferanse (link til Zoom kommer)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Nestleder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Program 26. og 27. april!

Som dere vet er det generalforsamling 27 april i Trondheim (hos Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24), med diverse aktiviteter både fredagen og lørdagen. Her er er liten oppsummering, og følg med på Facebook for mer informasjon og oppdateringer!

Fredag 26. april: Kl 10: Vi dykker på lophelia koraller på Selligrunna. Påmelding ila mandag 22. april til Robert Staven / 92052923. Mer info på Facebook-eventen.

Fredag 26.april: Visning av grottedykkerfilm. Dørene åpner kl 18. Mer info på Facebook-eventen.

Lørdag 27. april:

 • 11 – ca. 12.30: Generalforsamling. Husk å betale årets medlemsavgift for å være stemmeberettiget. Se oppdatert dagsorden under.
 • ca 1230 – 1330: Lunsj og forfriskninger til salgs (pølse & brød)
 • ca 1330 – 1630: Foredrag (med blant annet Sami Paakkarinen, utforskning i norske grotter, siste nytt fra Expedition Bjurälven, grottedykking i Budapest)
 • Påfølgende middag (vi tar bestilling i en pause mellom foredragene) og fest!
 • Følg med på Facebook-eventen for mer informasjon!

Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2019

Saksdokumenter

Vedtektene ligger her.

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • a) Tilskuddsordning (ref. http://ngdf.no/?page_id=193). Styret ønsker å få tilbakmeldinger på vurderinger gjort på dette i 2018.
  • b) Redning i vannfylte grotter. Styret ønsker dialog og innspill fra medlemmene rundt praktisk gjennomføring av dette (ref årsberetningen). Vi tenker spesielt på innspill til hvordan en aktiv gruppe kan organiseres. Hvordan kan vi involvere medlemmene i de forskjellige oppgavene knyttet til en beredskapsgruppe for redning. I tillegg ønsker vi innspill til formelle retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres.
 9. Innkomne saker: Ingen

Innkalling til den 13. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på mulighet for dykking fredag dersom interesse, spennende foredrag og fest om kvelden! Mer informasjon kommer, følg gjerne med på Facebook).

Innkalling til den 13. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 27. april 2019, kl. 11:00

Sted:  Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24, Trondheim (www.draugen-fmk.no)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Generalforsamling, foredrag og fest!

Lørdag 27. april 2019 blir det Generalforsamling for NGDF i Trondheim hos Draugen Froskemannsklubb (Ormenlangesvei 24, Trondheim). Det blir en super dag med flotte folk og spennende foredag! Det kan hende vi drar igang noe dykking fredag, og det blir nok også noe sosialt fredag kveld for de som tar hele helga i Trondheim. Sett av datoen, og følg med på våre Facebooksider.

Generalforsamling, foredrag og sosialt!

Lørdag 21. april blir det som kjent Generalforsamling for NGDF hos Oslofjorden dykkesenter, Fornebu. Det blir en flott dag med spennende innhold!

PROGRAM

10.00-13.00: Generalforsamling (se eget innlegg i post under)

13.00-ca.16.30: Foredrag (oppdateringer her kommer på Facebook eventen(rekkefølgen på foredragene er vilkårlig):

 • “Flaks på ferie” (Christoffer Brenna)
  • Hva gjør du når eieren av airbnb-leiligheten forteller at det er en jomfru-cenote i bakgården? Du legger 3 kilometer line og kobler den til Ox Bel Ha. Christoffer Brenna forteller om utforskning i Mexico, viser video og gir en kort innføring i bruk av Ariane og Mnemo.
 • “Dykkerulykken i Tuna-Hästberg sett fra sidelinjen” (Heidemarie Nordahl)
  • I januar i år døde en finsk kvinne under en dykkerulykke i den svenske gruven Tuna-Hästberg. En norsk gruppe var tilstede samme helg, og Heidemarie Nordahl vil fortelle kort om hvordan det så ut fra sidelinjen og hvordan redningsapparatet fungerte.
 • «Dykking i Ville Hesten» (Robert Staven)
  • På generalforsamlingen i 2017 avsluttet foredragsholder Terje Solbakk et foredrag med et bilde av et fint vannspeil i Beiarn. Noen grottedykkere klarte selvfølgelig ikke ikke å dy seg, og vi får høre hvordan det gikk.
 • «Redningsøvelse i tørre grotter» (Marek Vokac)
  • Vi grottedykkere besøker også gjerne grotter uten vann. Dersom det da skjer en ulykke, er det Norsk Grotteredningstjeneste (NGRT) som blir kontaktet. NGRT / Norsk Grotteforbund (NGF) kommer på besøk og vil blant annet vise film fra en redningsøvelse. Siden NGF dessuten har lagt sin Norgessamling til Plura under Plurauka kan det også bli litt prat om dette!
 • «Gruvedykking i Nuttlar og Concordia» (Jonna Villikka)
  • Jonna er særdeles glad i gruver og kommer til å fortelle om gruven Nuttlar i Tyskland og Concordia i Polen. Er det noe man lurer på om andre Europeiske gruver, så har hun vært i det meste som er allment kjent.
 • «Ekspedisjon Bjurälven» (Ane Mengshoel og Robert Staven)
  • Ekspedisjon Bjurälven handler om utforskning av Sveriges lengste undervannsgrotte. Robert og Ane har deltatt i flere år og vil snakke om ekspedisjonen og de ferske resultatene fra årets ekspedisjon som fant sted i mars.

Etter foredragene spiser vi middag på Sjøflyhavna kro.

Velkommen!!