Innkalling til den 9. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på spennende foredrag, fint sosialt treffpunkt og mulighet for vrakdykking kvelden i forkanten! Klubblokalene til Draugen Froskemannsklubb er booket for kveldens sosiale mingel. Mer informasjon kommer senere, så følg med!)

Innkalling til den 9. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 9. mai 2015, kl. 10:00
Sted: Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24, Trondheim

Dagsorden Generalforsamling
1. Konstituering
a. Valg av ordstyrer
b. Valg av referent og sekretær
c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
d. Godkjenne stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap og revisjon

5. Fastsettelse av medlemskontingent

6. Vedta forbundets budsjett

7. Valg
a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Revisorer
d. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte

8. Åpne saker
a. NGDF Retningslinjer for styretsarbeid med utforskning
b. Revidert redningsmanual
c. Linepila 2016 – 10 årsjubileum
d. Hvilke saker skal forbundet jobbet med?
e. Er medlemmene fornøyd med styrets innsats?

9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet)

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her.

– Styret i NGDF

Karoline i Tuna-Hästberg. Foto av Jon Ottar Runde.