Pluraulykken og NGDFs arbeidThe Plura Accident and the Work of NGDF

NGDFs komite for sikkerhet jobber med de problemstillingene ulykken reiser. Gruppen har som viktigste oppgave å bistå myndighetene i arbeidet med kartlegging av hendelsesforløpet rundt ulykken og arbeidet med å hente ut de omkomne. NGDF er opptatt av å få alle fakta på bordet sånn at vi kan lære av dette og ha åpenhet og debatt rundt sikkerhetsspørsmål. I første omgang må saken etterforskes ferdig og NGDF stiller alle sine ressurser tilgjengelig for politet i dette arbeidet.

Komiteen består av styret i NGDF og  komiteleder Heidemarie Nordahl [Mobil: 91195220 / heidemarie.nordahl_at_gmail.com].

 NGDFs Security Committee is working with issues arising from the accident. The committee’s main task is to assist the Government to survey the events surrounding the accident and the work to bring out the deceased. NGDF is engaged in obtaining all facts concerning the accident. We need to learn from this accident and openly debate about safety issues concerning cavediving, but first, the investigation must be completed. NGDF displayes all of their resources available to the police during this periode.

The Committee consists of the Board of NGDF and the Head of the Committee Heidemarie Nordahl [Mobile: +47 91195220 /heidemarie.nordahl_at_gmail.com].