Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2019

Saksdokumenter

Vedtektene ligger her.

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • a) Tilskuddsordning (ref. http://ngdf.no/?page_id=193). Styret ønsker å få tilbakmeldinger på vurderinger gjort på dette i 2018.
  • b) Redning i vannfylte grotter. Styret ønsker dialog og innspill fra medlemmene rundt praktisk gjennomføring av dette (ref årsberetningen). Vi tenker spesielt på innspill til hvordan en aktiv gruppe kan organiseres. Hvordan kan vi involvere medlemmene i de forskjellige oppgavene knyttet til en beredskapsgruppe for redning. I tillegg ønsker vi innspill til formelle retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres.
 9. Innkomne saker: Ingen