Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling for NGDF blir lørdag 21. april 2018 i Oslo. Sett av dato, mer informasjon kommer!!

Boblhola. Foto av Robert Staven