Svar til utforskningsdiskusjon i PluraRegarding the discussion on exploration of Plura

Styret i NGDF (Norsk Grottedykkerforbund) har blitt oppmerksom på en meningsutveksling på det sosiale medium VIMEO(https://vimeo.com/48209039). Diskusjonen omfatter utforskning av den vannfylte grotten Plura i Mo I Rana.

NGDF har vært kjent med denne diskusjonen i flere år da begge parter i diskusjonen er medlemmer i forbundet. Forholdet ble forelagt medlemmene i NGDF på ordinær generalforsamling i 2012. Bakgrunnen for at denne saken ble tatt opp på generalforsamlingen var at styret ønsket føringer fra medlemmene. Eventuelle uttalelser i saken skal ikke være basert på styremedlemmers personlige betraktninger, men være forankret i holdningene til medlemsmassen.

The board of NGDF has become aware of a discussion on VIMEO(https://vimeo.com/48209039) around exploration of the Plura system in Mo i Rana.

 NGDF has followed this discussion for years as both parties are members of the association. The case was brought before the members during the general assembly in May this year, so the board could get input from the rest of members instead of basing a decision on personal views of the board. The board wanted any decisions to have a good foundation among the rest of the members.

Les videre