Generalforsamling, foredrag og sosialt!

Lørdag 21. april blir det som kjent Generalforsamling for NGDF hos Oslofjorden dykkesenter, Fornebu. Det blir en flott dag med spennende innhold!

PROGRAM

10.00-13.00: Generalforsamling (se eget innlegg i post under)

13.00-ca.16.30: Foredrag (oppdateringer her kommer på Facebook eventen(rekkefølgen på foredragene er vilkårlig):

 • “Flaks på ferie” (Christoffer Brenna)
  • Hva gjør du når eieren av airbnb-leiligheten forteller at det er en jomfru-cenote i bakgården? Du legger 3 kilometer line og kobler den til Ox Bel Ha. Christoffer Brenna forteller om utforskning i Mexico, viser video og gir en kort innføring i bruk av Ariane og Mnemo.
 • “Dykkerulykken i Tuna-Hästberg sett fra sidelinjen” (Heidemarie Nordahl)
  • I januar i år døde en finsk kvinne under en dykkerulykke i den svenske gruven Tuna-Hästberg. En norsk gruppe var tilstede samme helg, og Heidemarie Nordahl vil fortelle kort om hvordan det så ut fra sidelinjen og hvordan redningsapparatet fungerte.
 • «Dykking i Ville Hesten» (Robert Staven)
  • På generalforsamlingen i 2017 avsluttet foredragsholder Terje Solbakk et foredrag med et bilde av et fint vannspeil i Beiarn. Noen grottedykkere klarte selvfølgelig ikke ikke å dy seg, og vi får høre hvordan det gikk.
 • «Redningsøvelse i tørre grotter» (Marek Vokac)
  • Vi grottedykkere besøker også gjerne grotter uten vann. Dersom det da skjer en ulykke, er det Norsk Grotteredningstjeneste (NGRT) som blir kontaktet. NGRT / Norsk Grotteforbund (NGF) kommer på besøk og vil blant annet vise film fra en redningsøvelse. Siden NGF dessuten har lagt sin Norgessamling til Plura under Plurauka kan det også bli litt prat om dette!
 • «Gruvedykking i Nuttlar og Concordia» (Jonna Villikka)
  • Jonna er særdeles glad i gruver og kommer til å fortelle om gruven Nuttlar i Tyskland og Concordia i Polen. Er det noe man lurer på om andre Europeiske gruver, så har hun vært i det meste som er allment kjent.
 • «Ekspedisjon Bjurälven» (Ane Mengshoel og Robert Staven)
  • Ekspedisjon Bjurälven handler om utforskning av Sveriges lengste undervannsgrotte. Robert og Ane har deltatt i flere år og vil snakke om ekspedisjonen og de ferske resultatene fra årets ekspedisjon som fant sted i mars.

Etter foredragene spiser vi middag på Sjøflyhavna kro.

Velkommen!!

Innkalling til den 12. ordinære generalforsamlingen i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil det også bli spennende foredrag og sosial sammenkomst om kvelden! Mer informasjon kommer, følg gjerne med på Facebook).

Innkalling til den 12. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 21. april 2018, kl. 10:00

Sted:  Oslofjorden Dykkesenter (OFDS)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Nestleder
  2. 2 styremedlemmer
  3. 1 revisor
  4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  1. Endring av § 8 Årsmøtet, første avsnitt: «Norsk Grottedykkerforbund øverste organ er årsmøtet som holdes normalt hvert år under grottedykkeruka i august/september måned.» foreslås endret til «Norsk Grottedykkerforbunds øverste organ er årsmøtet som holdes årlig.»
  2. Endring av NGDFs formålsparagraf, § 1
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet. Saksunderlag til vedtektsendring (sak 8.1 og 8.2) ligger her.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her.

Styret i NGDF

Grottedykkeråret 2016

Hvor mange norske grotter kan du navnene på? Har du kun hørt om Plura, og kanskje Litjågå? Grottedykkeråret 2016 er en oversikt over grotter som ble dykket i 2016. Denne ble nylig ferdigstilt og hadde ‘premiere’ på generalforsamlingen i NGDF i helga. Utforskingskomiteen i NGDF har samlet bilder og historier på hele 23 grotter, og dette er nå tilgjengelig her!!

Generalforsamling, dykking og fest!

Lørdag 22. april blir det som kjent Generalforsamling for NGDF i Trondheim hos Draugen Froskemannsklubb (Ormenlangesvei 24, Trondheim). Det blir en super dag med flotte folk og spennende foredag!

PROGRAM

10.00-13.00: Generalforsamling (se eget innlegg under)

13.00-16.30: Foredrag (se mer utfyllende informasjon om noen av foredragene på Facebook-eventen) (rekkefølgen på foredragene kan bli endret):

 • «Grotteåret 2016» (Robert Staven)
 • «Norske grotter – fra land til kontinentalsokkel» (Terje Solbakk)
 • «Dykking og utforskning i Røyrvik» (Øyvind Hegle)
 • «Jordtulla – et historisk tilbakeblikk med planer framover» (Morten Dyrstad og Mikkel Stokke)
 • «Dekompresjon fra dype dykk: Hva tror vi og hva vet vi?» (Jan Risberg)

16.30- : Middag og fest («påmelding» til middag gjøres ila foredrags-sesjonen)

Velkommen!!

Innkalling til den 11. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på mulighet for dykking fredag dersom interesse, spennende foredrag og fest om kvelden! Mer informasjon kommer, følg gjerne med på Facebook).

Innkalling til den 11. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 22. april 2017, kl. 10:00

Sted:  Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24, Trondheim (www.draugen-fmk.no)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Nestleder
  2. 3 styremedlemmer
  3. Revisorer
  4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  1. Endring av NGDFs vedteker (§10, punkt 9d: endre fra 2 revisorer til 1 revisor)
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Generalforsamling 2017, samt dykking, foredrag og fest!

Generalforsamlingen for NGDF 2017 blir i Trondheim lørdag 22. april (vi satser på dykking fredag 21 april). Det blir selvsagt noe sosialt om kvelden, og vi jobber med spennende foredragsholdere! Sett av datoen, program kommer senere!

Lokalet blir hos Draugen DK.

Illustrasjonsbilde fra lokalet til Draugen DK, Trondheim (fra GF 2015). Foto: Ane Mengshoel

Linepila 2016 – now online!

As some of you know, we have made an anniversary edition of Linepila («The Line Arrow»), the NGDF members magazine. The magazine has now been made available online here.

If you’re a member of NGDF, you can also get a printed version sent to you by sending your adress to anemen_at_gmail.com.

A big THANKS to

 • the editors Kjersti B. Størdal and Ane Mengshoel,
 • the responsible for the layout Hallvard Opheim,
 • and also to all the various contributors of ideas, articles, photos etc.

Enjoy the reading!!

LP 2016

The Plura Week 2016

We have started to organize the Pluraweek 2016, which will be held 5th – 12th of August – don’t forgt to save the date!

There will be:

 • an introductory in the use of single rope techniques (SRT) for rappelling and ascending in a cave
 • picture / video evening in relation to our 10 years anniversary
 • dry caving
 • social dinner made together

We will update the information on web and Facebook continuously.

You can also find general information about the Pluraweek (including FAQs) here!

We look forward to see you in August!

Social gathering around the bonfire in 2015. Photo by Ane Mengshoel

Social gathering around the bonfire in 2015. Photo by Ane Mengshoel