Program for treffet i TrondheimProgram for the gathering in Trondheim

Programmet for samlingen neste helg er nå klart, og det er mye å glede seg til! Hovedattraksjon er Ronny Arnesen som forteller om starten på grottedykking i Norge. Av nyere grottedykking blir det innlegg om Litjåga, Sagelva og NRK ekspedisjonen til Jarbrugrotta. Ellers også om trykkammeret i Trondheim, og filming av Blücher. Se hele programmet på linkene under, eller på «Fortsett å lese».

Program som  PDF dokument, eller JPG bilde.

 

The program for the gathering in Trondheim is ready, there is a lot to look forward to! The main attraction will be Ronny Arnesen talking about the early years of cave diving in Norway. From more recent cavediving there will be talks about Litjåga, Sagelva and the NRK expedition to Jarbrugrotta. The new decompression chamber in Trondheim, and filming of the wreck Blücher is also on the program! See the program in detal on the links below, or inn the full post.

Program as  PDF document, or JPG Picture(Both in Norwegian).

Les videre

Grottedykkertreff i TrondheimGathering in Trondheim

I samarbeid med Norges Grottedykkerforbund (NGDF) og Draugen FMK inviteres det til grottedykkertreff 19. november. Vi starter det hele kl 11:00 med foredrag. Dette blir i Sintefs lokaler på Lerkendal, S P Andersens vei 5. Programmet er ikke helt spikret enda, men vi har bla.a. booka Ronny Arnesen som skal fortelle litt om den første grottedykkinga i Norge.

Etter foredragene blir det en liten pause, og vi forflytter oss til Draugen FMKs lokaler for sosialt lag utover kvelden, Ormen Langes vei 24. Baren er åpen fra kl 17:30, og middag serveres kl 19:00, det blir antagelig thaimat i år.

Pris (alt er ikke helt avklart enda så med et lite forbehold)
Foredrag 50,-, middag ca 300,-

Påmelding til Robert; helst på epost ( robert «at» staven.no ), eller tlf (920 52 923)
(har et tak på ca 40 stk til middag)

Facebook arrangement

Fra Draugen sine festlokaler:
NGDF and Draugen FMK (diveclub) are announcing a gathering in Trondheim November 19th 2011. The program starts with lectures from 11:00AM. The location will be at the premises of Sintef at Lerkendal, street address «S P Andersens vei 5». The program is not yet finished, but speakers include Ronny Arnesen, a pioneer of Norwegian cavediving.

After the lectures there will be a dinner and social gathering at the premises of Draugen FMK. Address: «Ormen Langes vei 24» The bar will be open from 17:30, and dinner will be served at 19:00. There will likely be thai-food on the menu this year.

The prices are currently estimated at 50NOK for the lectures, and 300NOK for dinner.

To sign up, contact Robert by e-mail ( robert «at» staven.no ), or phone (920 52 923)

Facebook Event

From the premises of Draugen FMK: