Innkalling til den 17. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Innkalling til den 17. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Fredag 24. mars 2023, kl. 18:00

Sted:  Oslofjorden Dykkesenter

Link til facebook-event; https://fb.me/e/2hpSj7RT4

Det blir også streaming på nett for de som ikke kan møte

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av dirigent
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningssorden
 3. Behandle årsmelding
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Leder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Last ned årsmøtepapirer her

Innkalling til den 16. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Innkalling til den 16. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Torsdag 21. april 2022, kl. 20:00-22:00

Sted:  Videkonferanse (link til Zoom kommer)

Det blir også et fysisk møte Fredag 22. April, mer info om det kommer

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av dirigent
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningssorden
 3. Behandle årsmelding
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Leder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Betaling av medlemskontigent for 2020

Hei Kjære NGDF-medlem!

Godt nyttår!

Vi er nå kommet vel gjennom feiringen av et nytt år og nytt år betyr ny kontingent. Vi håper selvfølgelig at du ønsker å være med oss dette året også.

Medlemsavgiften for i år er kr. 300,- og kan betales til Konto: 5082.05.80173
Kontingenten også kan Vippses til: #14900, «Norsk grottedykker forbund»

——————————-

Happy newyear!

We have now celebrated the start of a new year!
If you still want to be a member of Norsk Grottedykkerforbud, the time has come to renew your membership.

Payment info:
Accountnr: 5082.05.80173
IBAN: NO78 5082 0580 173
Swift/BIC: DNBANOKKXXX