Kortlenke

Dagsorden generalforsamlingAgenda for General Assembly

Tid:      Lørdag 5. mai 2012, kl. 09.15
Sted:   Hotell Rica Helsfyr, Oslo

1. Konstituering
 •          Valg av ordstyrer
 •          Valg av referent
 •          Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
 •          Godkjenne stemmeberettigete
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og revisjon
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Vedta forbundets budsjett
7. Valg
 •          1 leder for to år
 •          3 styremedlemmer for 2 år
 •          1 regnskapsansvarlig
 •          1 revisor
 •          3 medlemmer til valgkomite
8. Åpne saker
 •        Økonomisk støtteordning i NGDF
 •        Forbundets rolle angående registrerte utforskningsprosjekter. I 2011 har det vært konflikt angående utforskning av Plurasystemet. I den forbindelse ser styret at det er nødvendig å etablere en felles forståelse for hva forbundets rolle i registrerte utforskningsprosjekter skal være.
9. Innkomne saker
 •          Forslag om å flytte ‘offisiell’ Plurauke til uke 32

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. Nye medlemmer må være tilmeldt senest 1 mnd. før for å ha stemmerett.

 

 

Kortlenke

Program for seminaret i Oslo

 

Norsk Grottedykkeforbund inviterer til seminar om grottedykking

I forbindelse med vårt årsmøte inviterer vi til seminar – med foredrag og mulighet til å treffe aktive grotteutforskere, grottedykkerinstruktører og grottedykkere!

Dato:

2012-05-05

Sted:

Oslo,  Rica Hellsfyr hotell

Program
09.15 – 11.15 Årsmøte NGDF (kun for medlemmer, separat agenda sendes ut)
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.30 Foredrag (åpent for alle)
Michael Waldbrenner (EKPP):
– «What can we learn from cave diving for business life?»
Roy Fagermoen
– «Bak kamera i Jarbrugrotta»
Dan Nilsson (Karlstad Dykarklubb, Långban sektionen)
– «Dykking i Långban gruvan bare 2,5 timer fra Oslo»
Lars Fredrik
– «Plura Prosjektet»
18.00 – 03.00 Middag og fest (åpent for alle)

 

Pris:

Årsmøtet i NGDF er gratis og er åpent for medlemmer i forbundet. Lunsj er valgfritt og koster 295NOK, dette betales direkte til hotellet av den enkelte. I år inviterer NGDF i forbindelse med sitt årsmøte alle interesserte dykkere til foredrag om grottedykking. NGDF har som mål å fremme norsk grottedykking og grottedykking generelt – hvis du allerede dykker i grotter, er nysgjerrig på dykking under tak, vurderer ett grottedykkerkurs, eller bare lurer på hva dykking i grotter egentlig handler om, så har du muligheten. I tillegg til å høre på interessante foredragsholdere kan du i uformelt miljø også møte aktive grotte-dykkere og -instruktører med spennende prosjekt på hjemmebane. Påmelding via NGDF sine hjemmesider, www.ngdf.no
Etter foredragene møtes vi til uformell felles bespisning og fest på Underwater pub. Her kan alle tørste kjøpe øl eller brus. Alle sultne kan bestille sin egen mat fra nærliggende restauranter, det kommer til å finnes menyer på Underwater pub. Alle er velkomne!
Foredragen koster 100 NOK før medlemmer i NGDF og 200 NOK for de som ikke er medlemmer. For den som ikke er medlem, men ønsker dette, er det mulig å tegne eller fornye medlemskap i pausene mellom foredragene, eller (helst) å sette inn penger direkte på NGDF sin konto 5082.05.80173, merk betalingen med medlemsavgift. Medlemskap koster 300 NOK.

Overnatting og reise

Ordnes av den enkelte, ved Rica Helsfyr er det rabaterte rom.

Spørsmål? Kontakt

Styreleder NGDF Robert Størdal, eller robert.stordal(Snabel-a)gmail.com
Styremedlem NGDF Dmitri Gorski, 418 47 928 eller dmigor54(Snabel-a)k.kth.se

Påmelding

For å melde deg på årsmøte, foredrag og bestille lunch og gå til vårt påmeldingsskjema.

 

Utskriftsvennlig og nedlastbart program.

 

 

Kortlenke

Kontigent 2012Annual subscription 2012

Da året er godt i gang og årsmøtet nærmer seg med stormskritt, er det også på tide å betale medlemskontigent for 2012.

Kontigenten er i år som i fjor på kr. 300,- pr medlem.

Beløpet betales inn til konto 5082.05.80173 og betalingen merkes med navn (spesielt viktig om man betaler for flere personer).

Kortlenke

Grottetreff i Oslo 5. maiCavegathering in Oslo May 5th

Lørdag 5. mai arrangerer NGDF samling i Oslo. Vi kombinerer årsmøte med foredrag og middag på kvelden.

Generalforsamling/Årsmøte

Vi satarter på formiddagen med å avholde årsmøte i NGDF. Sakliste er ennå ikke klar, men en debatt om forbundets rolle fremover vil stå sentralt. Det har utover høsten pågått en debatt om å presisere mer regler eller anbefalinger for dykkingen og utforskningen som pågår i norske grotter. Styret har ikke ønsket å konkludere i saken uten å ha medlemsmassen i ryggen. Det vil derfor bli lagt opp til avstemming på en eller flere konkrete punkter 5. mai.

Foredrag

Her kan vi nevne at vi har fått tak i Michael Waldbrenner fra EKPP(European Karst Plain Project) til å holde foredrag om hvordan våre erfaringer fra grottedykking påvirker våre vanlige liv og karriærer. Det blir også foredrag av Mattias Tancred om gruvedykking i Långban, Karlstad. I tillegg til dette jobber vi også med å få norske prosjekter presentert.

Middag

Etter foredragene blir det middag og festlig lag utover kvelden.

Planleggingen er i en tidlig fase, mer informasjon kommer etter hvert.

 NGDF will hold a gathering about cavediving in Oslo May 5th. We will be combining a general assembly, lectures  and dinner.

General assembly

We will star off in the morning with our general assembly. The agenda is not yet complete, but a discussion on the role of NGDF will be sentral. There is an ongoing debate on specifying more rules or reccomendations for our members. The board has not wanted to make a conclusion without the support of our members in. The aim is to have a poll on one or more issues during the meeting.

Lectures

We can mention that Michael Waldbrenner from  the EKPP(European Karst Plain Project) will be holding a lecture on how our experiences in cavediving affect our lives an cereers in general. Mattias Tancred will be telling us about diving in the Långban mine near Karlstad, Sweden. We also hope to have presentations of ongoing projects in Norway. 

Dinner

After the lectures there will be a dinnerparty to socialize with other cavedivers. 

Planning is still in an early phase, more information will come.

Planleggingen er i en tidlig fase, mer informasjon kommer etter hvert.

Kortlenke

Program for treffet i TrondheimProgram for the gathering in Trondheim

Programmet for samlingen neste helg er nå klart, og det er mye å glede seg til! Hovedattraksjon er Ronny Arnesen som forteller om starten på grottedykking i Norge. Av nyere grottedykking blir det innlegg om Litjåga, Sagelva og NRK ekspedisjonen til Jarbrugrotta. Ellers også om trykkammeret i Trondheim, og filming av Blücher. Se hele programmet på linkene under, eller på «Fortsett å lese».

Program som  PDF dokument, eller JPG bilde.

 

The program for the gathering in Trondheim is ready, there is a lot to look forward to! The main attraction will be Ronny Arnesen talking about the early years of cave diving in Norway. From more recent cavediving there will be talks about Litjåga, Sagelva and the NRK expedition to Jarbrugrotta. The new decompression chamber in Trondheim, and filming of the wreck Blücher is also on the program! See the program in detal on the links below, or inn the full post.

Program as  PDF document, or JPG Picture(Both in Norwegian).

Fortsett å lese

Kortlenke

Grottedykkertreff i TrondheimGathering in Trondheim

I samarbeid med Norges Grottedykkerforbund (NGDF) og Draugen FMK inviteres det til grottedykkertreff 19. november. Vi starter det hele kl 11:00 med foredrag. Dette blir i Sintefs lokaler på Lerkendal, S P Andersens vei 5. Programmet er ikke helt spikret enda, men vi har bla.a. booka Ronny Arnesen som skal fortelle litt om den første grottedykkinga i Norge.

Etter foredragene blir det en liten pause, og vi forflytter oss til Draugen FMKs lokaler for sosialt lag utover kvelden, Ormen Langes vei 24. Baren er åpen fra kl 17:30, og middag serveres kl 19:00, det blir antagelig thaimat i år.

Pris (alt er ikke helt avklart enda så med et lite forbehold)
Foredrag 50,-, middag ca 300,-

Påmelding til Robert; helst på epost ( robert «at» staven.no ), eller tlf (920 52 923)
(har et tak på ca 40 stk til middag)

Facebook arrangement

Fra Draugen sine festlokaler:
NGDF and Draugen FMK (diveclub) are announcing a gathering in Trondheim November 19th 2011. The program starts with lectures from 11:00AM. The location will be at the premises of Sintef at Lerkendal, street address «S P Andersens vei 5». The program is not yet finished, but speakers include Ronny Arnesen, a pioneer of Norwegian cavediving.

After the lectures there will be a dinner and social gathering at the premises of Draugen FMK. Address: «Ormen Langes vei 24» The bar will be open from 17:30, and dinner will be served at 19:00. There will likely be thai-food on the menu this year.

The prices are currently estimated at 50NOK for the lectures, and 300NOK for dinner.

To sign up, contact Robert by e-mail ( robert «at» staven.no ), or phone (920 52 923)

Facebook Event

From the premises of Draugen FMK: