Kortlenke

Innkalling til den 9. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på spennende foredrag, fint sosialt treffpunkt og mulighet for vrakdykking kvelden i forkanten! Klubblokalene til Draugen Froskemannsklubb er booket for kveldens sosiale mingel. Mer informasjon kommer senere, så følg med!)

Innkalling til den 9. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 9. mai 2015, kl. 10:00
Sted: Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24, Trondheim

Dagsorden Generalforsamling
1. Konstituering
a. Valg av ordstyrer
b. Valg av referent og sekretær
c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
d. Godkjenne stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap og revisjon

5. Fastsettelse av medlemskontingent

6. Vedta forbundets budsjett

7. Valg
a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Revisorer
d. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte

8. Åpne saker
a. NGDF Retningslinjer for styretsarbeid med utforskning
b. Revidert redningsmanual
c. Linepila 2016 – 10 årsjubileum
d. Hvilke saker skal forbundet jobbet med?
e. Er medlemmene fornøyd med styrets innsats?

9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet)

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her.

– Styret i NGDF

Karoline i Tuna-Hästberg. Foto av Jon Ottar Runde.

Kortlenke

Buy NGDF products online

Hi!

We’re testing Spreadshirt.no in order for you to be able to buy NGDF products; you can choose the products you fancy and you can buy them whenever you want.

(We will ofcourse still sell the NGDF Plura Week t-shirt during the annual Plura Week.)

We aim to offer more products in a while, however you can find the present products here! (You can also find the link at this page!)

 

Kortlenke

Medlemsavgift 2015

Hei,

Det er nå mulig å betale medlemsavgiften for 2015! Last ned faktura medlemskontingent 2015!

Litjågå 2014. Photo by Sigurd Bowitz

Kortlenke

New date for the Plura Week!

The results from the survey gave clear results: The Plura Week should be held one week earlier than previously, i.e. from Friday in week 31 until Friday in Week 32.

That means that the official Plura Week dates for 2015 will be from Friday the 31st of July until Friday the 7th of August.

We hope to see you all in Plura then!

Ane in Litjågå 2014. Photo by Sigurd Bowitz.

 

Kortlenke

Change of date for the Pluraweek?

 

The NGDF board is considering to arrange the annual Plura Week from Friday in week 31 until Friday in Week 32 (i.e. one week earlier than normal). What do you think about that? Please share your opinion through this really small survey!

Thank you!

 

The bonfire. Photo by: Kathrine Hammergren Aasengen

Kortlenke

Events during Plura Week 2014

Also this year we’ll try to arrange some relevant events during the Plura Week besides diving. This year we can tempt you with:

Setergrotta. Preparing for dry caving, 2013. Foto: Sigurd Bowitz

* BBQ party

* Dry caving

* Line rebus

When, where and how? It’s “Plura Time”  (i.e. a little bit impulsive and laid back).  Keep attention to the “word-of-mouth” (we might put some information at the boards, but no promises)!

Find more general information about the Plura Week here (NOR / ENG) and don’t forget to join in on our Facebook event.

Kortlenke

Pressemelding

Fra fredag 8. august til fredag 15. august arrangeres igjen den tradisjonelle samlingen for Norsk Grottedykkerforbund (NGDF) øverst i Plurdalen. I år vil nok samlingen være noe preget av den tragiske ulykken i vinter. Samtidig ønsker vi å samle det nordiske grottedykkermiljøet igjen, på det som er en svært viktig arena for kunnskapsutveksling og trening.

Plurauka har en lang tradisjon fra de første samlingene på slutten av 90-tallet med en håndfull dykkere i et par telt, til i dag der vi får gjester fra hele verden som kommer til Norge for å oppleve vår helt unike natur. Samarbeidet med grunneier og innbyggere ellers i området har hele tiden vært en av de viktigste årsakene til at vi kan samles på denne måten.

Vi har lyst til å rette en spesiell takk til Frydenbø Marine som har sponset oss med et helt nytt sett med sikkerhetsutstyr samt grunneier og de som hvert år stiller som frivillige med alt fra foredrag til forberedelser av leirplass og logistikk.

For intervjuer kan man kontakte Ane Mengshoel (959 05 321, styremedlem i NGDF) eller Heidemarie Nordahl  (911 92 220, leder av sikkerhetskomiteen). Begge er tilstede på treffet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mobildekning i området slik at man må reise til plassen, eller sende en tekstmelding noen dager i forkant for å være sikker på å få svar.

Kortlenke

Ferdsel og oppførsel i skog og mark

Husk at du er gjest i naturen! Forlat stedet slik du ønsker å finne det. NGDF oppfordrer alle til å sjekke ut innlegget om Ferdsel og oppførsel i skog og mark. Ha en trivelig dykking i sommer!

Foto: Karoline Kaluza

 

Kortlenke

The Plura Week 2014

We have started the planning for the Plura Week 2014, so please don’t forget to book the dates: 8th of August until the 15th of August! There will be oxygen, air filling, cold water, great camping, sauna, mosquitos (but not as bad as previous years), great people, true and less true stories around the bonfire in the evenings and a lot of cave diving!!! Find more general information about the Plura Week here (NOR / ENG) and don’t forget to join in on our Facebook event.

 

Linepila under Plurauka 2013. Foto av Sigurd Bowitz.

Kortlenke

Nye dokumenter tilgjengelig

Årsberetningen fra foregående styreperiode samt protokollen fra Generalforsamlingen 10.mai 2014 ligger nå ute under nedlastninger.