Kortlenke

Events during Plura Week 2014

Also this year we’ll try to arrange some relevant events during the Plura Week besides diving. This year we can tempt you with:

Setergrotta. Preparing for dry caving, 2013. Foto: Sigurd Bowitz

* BBQ party

* Dry caving

* Line rebus

When, where and how? It’s “Plura Time”  (i.e. a little bit impulsive and laid back).  Keep attention to the “word-of-mouth” (we might put some information at the boards, but no promises)!

Find more general information about the Plura Week here (NOR / ENG) and don’t forget to join in on our Facebook event.

Kortlenke

Pressemelding

Fra fredag 8. august til fredag 15. august arrangeres igjen den tradisjonelle samlingen for Norsk Grottedykkerforbund (NGDF) øverst i Plurdalen. I år vil nok samlingen være noe preget av den tragiske ulykken i vinter. Samtidig ønsker vi å samle det nordiske grottedykkermiljøet igjen, på det som er en svært viktig arena for kunnskapsutveksling og trening.

Plurauka har en lang tradisjon fra de første samlingene på slutten av 90-tallet med en håndfull dykkere i et par telt, til i dag der vi får gjester fra hele verden som kommer til Norge for å oppleve vår helt unike natur. Samarbeidet med grunneier og innbyggere ellers i området har hele tiden vært en av de viktigste årsakene til at vi kan samles på denne måten.

Vi har lyst til å rette en spesiell takk til Frydenbø Marine som har sponset oss med et helt nytt sett med sikkerhetsutstyr samt grunneier og de som hvert år stiller som frivillige med alt fra foredrag til forberedelser av leirplass og logistikk.

For intervjuer kan man kontakte Ane Mengshoel (959 05 321, styremedlem i NGDF) eller Heidemarie Nordahl  (911 92 220, leder av sikkerhetskomiteen). Begge er tilstede på treffet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mobildekning i området slik at man må reise til plassen, eller sende en tekstmelding noen dager i forkant for å være sikker på å få svar.

Kortlenke

Ferdsel og oppførsel i skog og mark

Husk at du er gjest i naturen! Forlat stedet slik du ønsker å finne det. NGDF oppfordrer alle til å sjekke ut innlegget om Ferdsel og oppførsel i skog og mark. Ha en trivelig dykking i sommer!

Foto: Karoline Kaluza

 

Kortlenke

The Plura Week 2014

We have started the planning for the Plura Week 2014, so please don’t forget to book the dates: 8th of August until the 15th of August! There will be oxygen, air filling, cold water, great camping, sauna, mosquitos (but not as bad as previous years), great people, true and less true stories around the bonfire in the evenings and a lot of cave diving!!! Find more general information about the Plura Week here (NOR / ENG) and don’t forget to join in on our Facebook event.

 

Linepila under Plurauka 2013. Foto av Sigurd Bowitz.

Kortlenke

Nye dokumenter tilgjengelig

Årsberetningen fra foregående styreperiode samt protokollen fra Generalforsamlingen 10.mai 2014 ligger nå ute under nedlastninger.

Kortlenke

Invitasjon til Generalforsamling, foredrag og sosial sammenkomst 10.mai

Tid & Sted: Lørdag 10. mai kl.10.00 på Oslofjorden dykkesenter.

Se innkallingen til Generalforsamlingen i pdf Innkalling til GF 2014 (2)

Når generalforsamlingen er avholdt, blir det spennende foredrag og debatt!

 • “Urban utforskning” (Ronny Arnesen)
 • “Grotteutforsking i Kroatia” (Bjørn Opperud)
 • “Pluragrottas geologi” (Stein-Erik Lauritzen)
 • “Dødsulykka i Plura” (Åpen debatt med innledere)

Vi serverer enkel lunsj, så ta med litt kontanter til dette.

Om kvelden er det duket for middag og sosial sammenkomst på Sjøflyhavna Kro (gåavstand). Påmelding gjøres til Gjermund Semmen på Generalforsamlingen  før kl. 11.

Vel møtt!

Følg med på vår hjemmeside og Facebookside!

Kortlenke

Pressemelding

I dag ble en privat uthentingsaksjon av de forulykkede finske dykkerne avsluttet i Plura. Dykkerne ble bragt til overflata og politiet ble underrettet.

Operasjonen ble holdt hemmelig for Norsk Grottedykkerforbund (NGDF). For de etterlatte er dette en velsignelse, og vi håper det kan dempe noe av sorgen de føler. Det er også en mulighet til å lære mer om hvorfor de forulykket, siden man nå både kan få utført en obduksjon og får tilgang på utstyret slik at det kan undersøkes for feil og mangler.

Vår posisjon har alltid vært å samarbeide med myndighetene og vi har respektert og støttet avgjørelsen om å la de avdøde bli liggende inne i grotten. Vi ønsket derfor ikke en privat operasjon.

Morten Dyrstad – styreleder    916 35 180
Heidemarie Nordahl – Sikkerhetsleder    911 95 220
gir intervjuer og kan kontaktes for videre informasjon

Kortlenke

Innkalling til det 8. ordinære generalforsamling i NGDF

Innkalling til det 8. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 10. mai 2014, kl. 10:00

Sted: Oslofjorden dykkesenter, Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Sak om rettelse av styrestruktur
 8. Valg
  1. Styreleder
  2. Styremedlemmer
  3. Revisorer
  4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet)

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her.

Se innkallingen i pdf Innkalling til GF 2014 (2)

Styret i NGDF

PS! Det vil bli foredrag og sosial sammenkomst etter generalforsamlingen. Mer informasjon kommer straks!

Kortlenke

Pressemelding

Som kjent ble det i dag besluttet å ikke hente ut de forulykkede grottedykkerne i Plura. Det er en avgjørelse som Norsk Grottedykkerforbund støtter. Uansett hvor trist en slik avgjørelse er for de etterlatte, veier alltid hensynet til redningsmannskaper høyest. Og vi er sikker på at verken de forulykkede finske dykkerne eller deres etterlatte ønsker at noen skal bli skadet i et forsøk på å hente dem ut.

Vi støtter også et midlertidig ferdselsforbud i den delen av grotta der de forulykkede nå ligger til situasjonen er endelig avklart, selv om vi føler oss trygg på at ingen grottedykkere nå vil ønske å oppsøke disse delene av Plura.

Selv om det er lett å forestille seg at å dykke i grotter er farlig er det særs sjeldent ulykker under grottedykking. Det er ikke en bred idrett, men likevel er dette er en opplevelse som folk over hele verden oppsøker daglig. Plura har hatt en hel spesiell posisjon for dykkere i hele Nord-Europa da de ytre delene av grotta byr på et vell av flotte naturopplevelser og er spesielt godt tilrettelagt for sikker og enkel dykking. De ytre delene kan selv vanlige sportsdykkere oppleve sikkert sammen med kvalifiserte guider.

Grottedykking er også en langsom idrett der man har et sett med prosedyrer og utstyrsredundans som sikrer at man alltid skal komme uskadet hjem. De aller fleste problem som kan oppstå har man svært god tid til å løse, både på egen hånd, og ved hjelp av dykkepartnere. Utøverne starter alle dykk med gjennomgang av de viktigste sikkerhetsprosedyrene og utstyret med en såkalt v og s-drill.

Norsk Grottedykkerforbund vil nå fremover jobbe for en best mulig åpen læreprosess slik at lignende ulykker ikke får skje igjen. Det er det beste ettermælet vi kan gi de omkomne. Interessen for å unngå at det skjer igjen, har allerede ført til henvendelser og debatt i flere grottedykkermiljø verden over.

Styret i NGDF 25.2.2014

Kortlenke

Medlemsskap 2014

Heisann,

Det er da på tide å betale medlemsavgiften for 2014!

Les mer her om både betalingsinformasjon og medlemsfordeler.

Støtt forbundets arbeid og vis din tilhørighet ved å melde deg inn!