UtforskingExploration

Kartlegging i Sveitserosten i Røyrvik. Foto av Øyvind Hegle.

Kartlegging i Sveitserosten i Røyrvik. Foto av Øyvind Hegle.

Utforskingskomiteen samler erfaring fra gjennomførte prosjekter i Norge og kan være behjelpelig med nødvendig kontakt mellom prosjekteierne, myndigheter og grunneiere. Prosjekter kan være grotte eller gruveprosjekter som er relatert til dykking.

Leder for Utforskingskomiteen er Robert Staven.

Last ned retningslinjer for hvordan utforsking håndteres i NGDF her.

Her finner du spennende informasjon om en del av de norske grottene som ble dykket i 2016:

***

The committee for exploration gathers experience from projects in Norway, and can give assistance in contacting explorers, authorities and landowners. Projects regarding diveable caves and mines are relevant.

The head of the committee is Robert Staven.