Skriv ut Kortlenke

Om NGDF

Formålet er å

  • jobbe for sikker og miljøskapende grottedykking i Norge.
  • etablere og vedlikeholde linesystemer, samt teknikker for sikker grottedykking og ved hjelp av disse.
  • etablere tettere samarbeid og bedre forståelse for sikker grottedykking hos de enkelte medlemmene, dykkere generelt og samfunnet ellers.
  • utforske vannfylte grotter og dele denne informasjonen med myndigheter, organisasjoner og samfunnet ellers.
  • jobbe for tilgjengeliggjøring av redningskompetanse for redning i vannfylte grotter.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som dykkeglede, fellesskap, helse, sikkerhet, respekt og ærlighet.

Norsk Grottedykkerforbund består av komiteene Plura, Sikkerhet og Utforsking. De to sistenevnte er opprettet for å samle grottedykkerne, utveksle erfaring og ha en felles kanal mot myndigheter, media og samfunnet ellers. Plura komiteen er opprettet for å arrangere Plurauka.

Les om medlemsfordeler og hvordan du blir medlem her!