Skriv ut Kortlenke

Retningslinjer for dykking under NGDF arrangement

(Click here for the English and Finnish version)

Grotte og caverndykking

  • All dykking skjer på eget ansvar.
  • Dykking utenfor sertifikat og erfaringsområde er ikke tillatt.
  • Alle dykkere skal registrere seg med navn, kontaktinfo, sertifikatnivå, erfaring og nærmeste pårørende.
  • Før dykking skal alle dykk skrives opp i fremlagt logg med makstid, maksdyp, retning og team.

Generelle regler for grottedykking

All dykking skal skje i henhold til de allment anerkjente prinsipper for sikker grottedykking slik dagens store utdanningsorganisasjoner praktiserer og anbefaler. Det betyr rikelige gassreserver i henhold til sertifikat, minimum tre lykter, kontinuerlig line osv.

Vi ber også om at det legges ekstra stor vekt på at dykking utføres med god teknikk av hensyn til det ekstremt sårbare miljøet i grottene. Dykking dypere enn 39 meter skal skje med egnet gassblanding.

Permanent line

Eksisterende permanent line skal ikke endres uten etter avtale med forbundet og utforsker.

Opplæring

Opplæring som skjer under NGDF’s arrangementer skal meldes til NGDF.