Skriv ut Kortlenke

Sikkerhet

Sikkerhetskomiteen samler erfaring fra grottedykkere i Norge og utlandet og overfører denne kunnskapen via regelmessige arrangementer i regi av Forbundet.

Andre oppgaver er å motta forslag, behandle og gjennomføre sikkerhetsfremmende tiltak. Dette kan være alt fra nye dykketeknikker til å behandle forslag om å endre permanente liner i et grottesystem, da ingen på egenhånd har myndighet til å gjøre dette av hensyn til sikkerhet. Vi har alle noe å lære av hverandre og på denne måten kan vi heve sikkerheten for alle.

Komiteen ledes av Marcus Langberg Smestad [Mobil 93008946 / Epost: dspecial_at_gmail.com].

Retningslinjer

Retningslinjer for dykking under NGDF arrangement finner du her.