PressemeldingPress Release

Fra fredag 8. august til fredag 15. august arrangeres igjen den tradisjonelle samlingen for Norsk Grottedykkerforbund (NGDF) øverst i Plurdalen. I år vil nok samlingen være noe preget av den tragiske ulykken i vinter. Samtidig ønsker vi å samle det nordiske grottedykkermiljøet igjen, på det som er en svært viktig arena for kunnskapsutveksling og trening.

Plurauka har en lang tradisjon fra de første samlingene på slutten av 90-tallet med en håndfull dykkere i et par telt, til i dag der vi får gjester fra hele verden som kommer til Norge for å oppleve vår helt unike natur. Samarbeidet med grunneier og innbyggere ellers i området har hele tiden vært en av de viktigste årsakene til at vi kan samles på denne måten.

Vi har lyst til å rette en spesiell takk til Frydenbø Marine som har sponset oss med et helt nytt sett med sikkerhetsutstyr samt grunneier og de som hvert år stiller som frivillige med alt fra foredrag til forberedelser av leirplass og logistikk.

For intervjuer kan man kontakte Ane Mengshoel (959 05 321, styremedlem i NGDF) eller Heidemarie Nordahl  (911 92 220, leder av sikkerhetskomiteen). Begge er tilstede på treffet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mobildekning i området slik at man må reise til plassen, eller sende en tekstmelding noen dager i forkant for å være sikker på å få svar.Friday the 8th to Friday the 15th of August in the valley of Plura, there will again be arranged the traditional get together for the Norwegian Cave Diving Association (NGDF – Norsk Grottedykkerforbund). We are very aware of the sadness shared in the cave diving community after the tragic events of the incident last winter, but in order to keep the focus on exploration, training, improved diver safety and shared experiences NGDF strongly believe that the traditional gathering should continue.

The “Plura Week” has a long tradition, dating back to the late 90’s hosting a handful of divers and a few tents to today, where the event hosts divers from many different nations and backgrounds, all with a common enthusiasm to experience the unique nature and formations of the area.  The excellent communication and cooperation with the land owners and local community have been pivotal in our ability to run these events, and NGDF are very grateful for their trust and support.  We would especially like to thank “Frydenbø Marine” for their sponsorship of new safety equipment, the  land owners and those who year after year provide voluntary support, logistics, information and preparations to the camping facilities.

Media Contact:  Ane Mengshoel (959 05 321, Member of the NGDF board) or Heidemarie Nordahl (911 92 220, Safety committee leader).  Please note there is no mobile phone coverage in the area, but the press are welcome to meet the team onsite, or send a SMS a couple of days in advance in order to be sure to get a reply.