PressemeldingPress Release

Norsk Grottedykkerforbund kan bekrefte at det har vært en ulykke i Plura i Mo i Rana med tragisk utfall sent torsdag kveld. I følge Politiet er de involverte finske grottedykkere. Våre tanker går akkurat nå først og fremst til pårørende og venner av de forulykkede.

Vanligvis er grottedykking en sikker og positiv idrett som utøves over hele verden med svært lav risiko. Dagens prosedyrer for sikker dykking i vannfylte grotter er laget nettopp for å forhindre at ulykker skal skje. Det betyr at allerede svært erfarne sportsdykkere går gjennom krevende trening og alltid har med seg utstyr for å håndtere alle sannsynlige scenarioer selv på verst tenkelige tidspunkt. De har også med seg nok pustegass for å hjelpe både seg og dykkepartner ut om noen ikke kan bruke sine egne backupsystemer. Derfor dykkes det også normalt i 2 eller 3 mannsteam.

Omstendigheten rundt selve ulykken er uklare, og alle forsøk på å forklare hva som kan ha skjedd blir derfor spekulasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon ta  kontakt med leder Morten Dyrstad på 916 35 180.

 The Norwegian Cave Diving Association (NGDF) can confirm that there has been an accident in Plura in Mo i Rana, Norway, with a tragic outcome late Thursday night. According to the police the people involved were supposedly Finnish cave divers. Our thoughts go out to the relatives and friends of the deceased.

Typically, cave diving is a safe and positive sport practiced all over the world at a very low risk. The current procedures for safe diving in water-filled caves are created to prevent accidents. This means that even experienced divers complete intensive training and always bring equipment to handle all kinds of scenarios, even in critical situations. The common practise is to bring enough breathing gas to help themselves and their diving partners if a backup system fails. Therefore dives are normally performed in teams with 2 or 3 persons.

The circumstances surrounding the accident are unclear, and any attempt to explain what may have happened is therefore speculation.

If you require further information please contact the Head of the Association Morten Dyrstad +47 916 35 180.