Program for treffet i TrondheimProgram for the gathering in Trondheim

Programmet for samlingen neste helg er nå klart, og det er mye å glede seg til! Hovedattraksjon er Ronny Arnesen som forteller om starten på grottedykking i Norge. Av nyere grottedykking blir det innlegg om Litjåga, Sagelva og NRK ekspedisjonen til Jarbrugrotta. Ellers også om trykkammeret i Trondheim, og filming av Blücher. Se hele programmet på linkene under, eller på «Fortsett å lese».

Program som  PDF dokument, eller JPG bilde.

 

The program for the gathering in Trondheim is ready, there is a lot to look forward to! The main attraction will be Ronny Arnesen talking about the early years of cave diving in Norway. From more recent cavediving there will be talks about Litjåga, Sagelva and the NRK expedition to Jarbrugrotta. The new decompression chamber in Trondheim, and filming of the wreck Blücher is also on the program! See the program in detal on the links below, or inn the full post.

Program as  PDF document, or JPG Picture(Both in Norwegian).

 

I samarbeid med NGDF og Draugen FMK inviteres det til Grottedykkertreff lørdag 19. november 2011 i Trondheim. Treffet er en uformell samling for grottedykkinteresserte

Foredrag

Sted : Sintefs lokaler på Lerkendal, S P Andersens vei 5.
Pris foredrag: 50,-
NB! Det kan bli endringer i programmet. Vi prøver å holde tidsplanen, men den er litt fleksibel:)

11:00 – Kaffe (akademisk kvarter for de som trenger det)

11:15 – Velkommen
Litt praktisk info, og info om/fra NGDF.

11:30 – Trykkammer i Trondheim
Trykkammeret i Trondheim har nylig blitt operativt, litt info om ‘fasilitetene’.

ca. 12:00 – Et blikk bakover
Ronny Arnesen er en av pionerene i norsk grottedykking. Han tar oss med på et tilbakeblikk på noe av det han har vært med på. Vi får nok høre og se både fra kjente og mindre kjente grotter.

ca. 14:00 – Litjåga – eller kansje ikke?
Roy Fagermoen: Viking Cave Divers har vært aktive i Litjåga ved Dunderland de siste årene. Nå får vi høre om hva de har funnet ut. Er Litjåga egentlig Litjåga?

ca. 14:30 – Blücher
fue.no: En gjeng dykkere har dykket og filmet på Blücher i Drøbaksundet i år. Vi får høre litt om prosjektet og kansje se litt film?

ca 15:30 – Sagelva
Morten Dyrstad: Grottene i Sagelva ved Salangen er mindre kjent blant grottedykkere. Morten & co har vært og dykket der i høst og vil fortelle litt om det.

ca 16:00 – Jarbrugrotta
NRK Ut i naturen hadde i høst med en serie om grottedykking i Jarbrugrotta. Vi forteller litt om prosjektet og grotta.

 

Middag / sosialt lag

Sted : Klubblokalene til Draugen FMK, Ormen Langes vei 24.
Pris middag: 250,-

senest 17:30 – Lokalene åpner
Baren er åpen for de som måtte ønske en forfriskning før middag.

19:00 – Middag
Det blir Thaimat til middag. Det serveres Chicken pineapple red curry, Thai yum salad with pork og Beef stir fried.

Baren har godt utvalg av drikke som passer før, til og etter middag.

 

Betaling skjer kontant (f.eks under kaffen kl 11:00 eller før middag)
Ta med kontanter, vi tar ikke kort og det er langt til nærmeste minibank.
Påmelding (innen onsdag 16. nov) til: Robert på robert «at» staven.no / 920 52 923

Lectures

Location: Sintefs premises at Lerkendal, S P Andersens vei 5.
Price lectures: NOK50,-
NB! There might be changes in the program. We will try to keep the schedule, but it is flexible :)

11:00 – Coffe

11:15 – Welcome
Practical info, and information about/from NGDF.

11:30 – The  Trondheim decompression chamber
The chamber has recently become operational, the crowd will be informed about the facilities.

ca. 12:00 – Looking back
Ronny Arnesen is one of the pioneers of Norwegian cave diving. He brings us a flashback from some of his experiences. Expect to hear about well known and less known caves.

ca. 14:00 – Litjåga – or maybe not?
Roy Fagermoen: Viking Cave Divers have been active in Litjåga the later years. Now we will hear about their discoveries. Is Litjåga really Litjåga?

ca. 14:30 – Blücher
fue.no: A group of divers from Norway and Sweden have attempted to document the wreck through video this year. We’ll hear about the project, and maybe there will be some video shown?

ca 15:30 – Sagelva
Morten Dyrstad: The caves of Sagelva near Salangen are known by very few cavedivers. Morten & co made an expedition there this fall and will tell us about them.

ca 16:00 – Jarbrugrotta
The Norwegian TV-Program «NRK Ut i naturen» have aired several episodes of cavediving in Jarbrugrotta this fall. We will talk about the pjoject and the cave.

 

Dinner / Socializing

Location : The premises of Draugen FMK, Ormen Langes vei 24.
Price dinner: NOK250,-

no later than 17:30 – The doors are open
The bar is open, and ready to serve refreshments before dinner.

19:00 – Dinner
Thaifood is on the menu. Chicken pineapple red curry, Thai yum salad with pork and Beef stir fried will be served

The bar has an assortment of beverages suitable before, during and after dinner.

 

Payment will only be accepted in cash! (Prefeerably during coffe at 11:00, or before dinner) Remember to bring cash, cards are not accepted, and there is no ATM nearby!
Sign up by contacting Robert Staven(within Wednesday November 16th): robert «at» staven.no / (+47)920 52 923