Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2020

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Nestleder
  • Fem styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • 8a. Redningsgruppa: Status fra styret
  • 8b. Dialog vedr sikkerhet og adgang til Plura
 9. Innkomne saker: Ingen