Program 26. og 27. april!

Som dere vet er det generalforsamling 27 april i Trondheim (hos Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24), med diverse aktiviteter både fredagen og lørdagen. Her er er liten oppsummering, og følg med på Facebook for mer informasjon og oppdateringer!

Fredag 26. april: Kl 10: Vi dykker på lophelia koraller på Selligrunna. Påmelding ila mandag 22. april til Robert Staven / 92052923. Mer info på Facebook-eventen.

Fredag 26.april: Visning av grottedykkerfilm. Dørene åpner kl 18. Mer info på Facebook-eventen.

Lørdag 27. april:

 • 11 – ca. 12.30: Generalforsamling. Husk å betale årets medlemsavgift for å være stemmeberettiget. Se oppdatert dagsorden under.
 • ca 1230 – 1330: Lunsj og forfriskninger til salgs (pølse & brød)
 • ca 1330 – 1630: Foredrag (med blant annet Sami Paakkarinen, utforskning i norske grotter, siste nytt fra Expedition Bjurälven, grottedykking i Budapest)
 • Påfølgende middag (vi tar bestilling i en pause mellom foredragene) og fest!
 • Følg med på Facebook-eventen for mer informasjon!

Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2019

Saksdokumenter

Vedtektene ligger her.

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • a) Tilskuddsordning (ref. http://ngdf.no/?page_id=193). Styret ønsker å få tilbakmeldinger på vurderinger gjort på dette i 2018.
  • b) Redning i vannfylte grotter. Styret ønsker dialog og innspill fra medlemmene rundt praktisk gjennomføring av dette (ref årsberetningen). Vi tenker spesielt på innspill til hvordan en aktiv gruppe kan organiseres. Hvordan kan vi involvere medlemmene i de forskjellige oppgavene knyttet til en beredskapsgruppe for redning. I tillegg ønsker vi innspill til formelle retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres.
 9. Innkomne saker: Ingen