Innkalling til den 12. ordinære generalforsamlingen i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil det også bli spennende foredrag og sosial sammenkomst om kvelden! Mer informasjon kommer, følg gjerne med på Facebook).

Innkalling til den 12. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 21. april 2018, kl. 10:00

Sted:  Oslofjorden Dykkesenter (OFDS)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Nestleder
  2. 2 styremedlemmer
  3. 1 revisor
  4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  1. Endring av § 8 Årsmøtet, første avsnitt: «Norsk Grottedykkerforbund øverste organ er årsmøtet som holdes normalt hvert år under grottedykkeruka i august/september måned.» foreslås endret til «Norsk Grottedykkerforbunds øverste organ er årsmøtet som holdes årlig.»
  2. Endring av NGDFs formålsparagraf, § 1
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet. Saksunderlag til vedtektsendring (sak 8.1 og 8.2) ligger her.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her.

Styret i NGDF