Plurauka 2012Pluraweek 2012

«Plurauka» er det nye navnet på «UKE 33». NGDF arrangerer som vanlig, og de offisielle datoene blir fredag uke 32 til fredag uke 33(10.-17. august). Mer detaljer kommer etterhvert som de er klare, men det blir nok omtrent som vanlig :)

Facebook arrangement«Plurauka»(Pluraweek) is the new name for the week 33 gathering. NGDF will host the gathering as usual, the official dates will be from friday week 32 to friday week 33(August 10th-17th). Stay tuned for more details :)

Facebook event

Oppsummering fra generalforsamlingenSummary from the General assembly

NGDF vil gjerne takke alle som møtte opp til generalforsamlingen og foredrag i helgen. Det var bra oppmøte og god stemning. For de som ikke kunne komme har vi en liten oppsummering her. Komplett protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned her: Protokoll fra Generalforsamling 2012

Oppsummering
 • Endringer i styret
  • Ny leder: Morten Dyrstad
  • Øyvind Hegle fortsetter som nestleder
  • Nye medlemer: Gjermund Semmen, Robert Staven og Tom Kristian Ruud Valrygg
  • Dmitri Gorski og Robert Størdal Går ut av styret
 • Medlemsavgift skal fortsatt være 300kr
 • «Plurauka»
  • «UKE 33» treffet ved Plura vil heretter bli omtalt som «Plurauka»
  • Offisielle datoer for Plurauka 2012 blir fredag uke 32 til fredag uke 33 (10.-17. august).
 • Styret skal også undersøke muligheten til å få permanent kompressor ved Plura, og legge frem budsjett på dette til neste generalforsamling
 • Styret skal kjøpe inn enkelt redningsutstyr, som skal være tilgjengelig under Plurauka, og til utlån på prosjekter
 • Forbundets rolle angående registrerte prosjekter
  • I korte trekk ingen store endringer, men det ble lagt vekt på forbedret kommunikasjon mellom alle parter.
  • Forbundet skal ikke være «grottepoliti», men styret skal utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet
  • Styret skal også legge til rette for presentasjon av alle utforskningsprosjektene på hjemmesiden
  • Prosjekteiere må beskrive hva som oppfattes som «utforskning» i grottesystemer som er registrert
  • Om noen andre ønsker å foreta utforsking i systemer der det allerede er registrert prosjekter må de kontakte prosjekteier

NGDF would like to thank everyone who came to the general assembly and lectures last weekend, it was a success! For those who could not come, here is a summary of the general assembly. The complete transcript can be downloaded here(in Norwegian): Transcript general Assembly 2012

Summary
 • Changes in the board
  • New Chairman: Morten Dyrstad
  • Øyvind Hegle continues as Deputy Chairman
  • New members: Gjermund Semmen, Robert Staven and Tom Kristian Ruud Valrygg
  • Dmitri Gorski and Robert Størdal have left the board
 • Membership will continue to be 300nok
 • «Plurauka» («Pluraweek»)
  • The «UKE 33» («WEEK 33») gathering will from now on be known as the «Plurauka» («Pluraweek»)
  • Official dates are from friday week 32 to friday week 33(August 10th-17th)
 • The board will look at the possibility to get a permanent compressor at Plura, and shall propose a budget at the general assembly next year
 • The board will purchase basic equipment for rescue
 • The role of NGDF and registered exploration projects
  • In short no big changes, but everyone agreed to strive for better communication
  • NGDF will not be «cave police», but will produce simple guidelines for ethical and safe diving
  • The board will make it possible to present ongoing projects better on the website
  • Projectowners must define what is regarded as exploration in the registered systems
  • If third parties wish to committ exploration in registered systems they have to contact the owner of the registered project