Grottetreff i Oslo 5. maiCavegathering in Oslo May 5th

Lørdag 5. mai arrangerer NGDF samling i Oslo. Vi kombinerer årsmøte med foredrag og middag på kvelden.

Generalforsamling/Årsmøte

Vi satarter på formiddagen med å avholde årsmøte i NGDF. Sakliste er ennå ikke klar, men en debatt om forbundets rolle fremover vil stå sentralt. Det har utover høsten pågått en debatt om å presisere mer regler eller anbefalinger for dykkingen og utforskningen som pågår i norske grotter. Styret har ikke ønsket å konkludere i saken uten å ha medlemsmassen i ryggen. Det vil derfor bli lagt opp til avstemming på en eller flere konkrete punkter 5. mai.

Foredrag

Her kan vi nevne at vi har fått tak i Michael Waldbrenner fra EKPP(European Karst Plain Project) til å holde foredrag om hvordan våre erfaringer fra grottedykking påvirker våre vanlige liv og karriærer. Det blir også foredrag av Mattias Tancred om gruvedykking i Långban, Karlstad. I tillegg til dette jobber vi også med å få norske prosjekter presentert.

Middag

Etter foredragene blir det middag og festlig lag utover kvelden.

Planleggingen er i en tidlig fase, mer informasjon kommer etter hvert.

 NGDF will hold a gathering about cavediving in Oslo May 5th. We will be combining a general assembly, lectures  and dinner.

General assembly

We will star off in the morning with our general assembly. The agenda is not yet complete, but a discussion on the role of NGDF will be sentral. There is an ongoing debate on specifying more rules or reccomendations for our members. The board has not wanted to make a conclusion without the support of our members in. The aim is to have a poll on one or more issues during the meeting.

Lectures

We can mention that Michael Waldbrenner from  the EKPP(European Karst Plain Project) will be holding a lecture on how our experiences in cavediving affect our lives an cereers in general. Mattias Tancred will be telling us about diving in the Långban mine near Karlstad, Sweden. We also hope to have presentations of ongoing projects in Norway. 

Dinner

After the lectures there will be a dinnerparty to socialize with other cavedivers. 

Planning is still in an early phase, more information will come.

Planleggingen er i en tidlig fase, mer informasjon kommer etter hvert.