Grottedykkertreff i TrondheimGathering in Trondheim

I samarbeid med Norges Grottedykkerforbund (NGDF) og Draugen FMK inviteres det til grottedykkertreff 19. november. Vi starter det hele kl 11:00 med foredrag. Dette blir i Sintefs lokaler på Lerkendal, S P Andersens vei 5. Programmet er ikke helt spikret enda, men vi har bla.a. booka Ronny Arnesen som skal fortelle litt om den første grottedykkinga i Norge.

Etter foredragene blir det en liten pause, og vi forflytter oss til Draugen FMKs lokaler for sosialt lag utover kvelden, Ormen Langes vei 24. Baren er åpen fra kl 17:30, og middag serveres kl 19:00, det blir antagelig thaimat i år.

Pris (alt er ikke helt avklart enda så med et lite forbehold)
Foredrag 50,-, middag ca 300,-

Påmelding til Robert; helst på epost ( robert «at» staven.no ), eller tlf (920 52 923)
(har et tak på ca 40 stk til middag)

Facebook arrangement

Fra Draugen sine festlokaler:
NGDF and Draugen FMK (diveclub) are announcing a gathering in Trondheim November 19th 2011. The program starts with lectures from 11:00AM. The location will be at the premises of Sintef at Lerkendal, street address «S P Andersens vei 5». The program is not yet finished, but speakers include Ronny Arnesen, a pioneer of Norwegian cavediving.

After the lectures there will be a dinner and social gathering at the premises of Draugen FMK. Address: «Ormen Langes vei 24» The bar will be open from 17:30, and dinner will be served at 19:00. There will likely be thai-food on the menu this year.

The prices are currently estimated at 50NOK for the lectures, and 300NOK for dinner.

To sign up, contact Robert by e-mail ( robert «at» staven.no ), or phone (920 52 923)

Facebook Event

From the premises of Draugen FMK: