Events during Plura Week 2014Events during Plura Week 2014

Also this year we’ll try to arrange some relevant events during the Plura Week besides diving. This year we can tempt you with:

Setergrotta. Preparing for dry caving, 2013. Foto: Sigurd Bowitz

* BBQ party

* Dry caving

* Line rebus

When, where and how? It’s «Plura Time»  (i.e. a little bit impulsive and laid back).  Keep attention to the «word-of-mouth» (we might put some information at the boards, but no promises)!

Find more general information about the Plura Week here (NOR / ENG) and don’t forget to join in on our Facebook event.

PressemeldingPress Release

Fra fredag 8. august til fredag 15. august arrangeres igjen den tradisjonelle samlingen for Norsk Grottedykkerforbund (NGDF) øverst i Plurdalen. I år vil nok samlingen være noe preget av den tragiske ulykken i vinter. Samtidig ønsker vi å samle det nordiske grottedykkermiljøet igjen, på det som er en svært viktig arena for kunnskapsutveksling og trening.

Plurauka har en lang tradisjon fra de første samlingene på slutten av 90-tallet med en håndfull dykkere i et par telt, til i dag der vi får gjester fra hele verden som kommer til Norge for å oppleve vår helt unike natur. Samarbeidet med grunneier og innbyggere ellers i området har hele tiden vært en av de viktigste årsakene til at vi kan samles på denne måten.

Vi har lyst til å rette en spesiell takk til Frydenbø Marine som har sponset oss med et helt nytt sett med sikkerhetsutstyr samt grunneier og de som hvert år stiller som frivillige med alt fra foredrag til forberedelser av leirplass og logistikk.

For intervjuer kan man kontakte Ane Mengshoel (959 05 321, styremedlem i NGDF) eller Heidemarie Nordahl  (911 92 220, leder av sikkerhetskomiteen). Begge er tilstede på treffet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mobildekning i området slik at man må reise til plassen, eller sende en tekstmelding noen dager i forkant for å være sikker på å få svar.Friday the 8th to Friday the 15th of August in the valley of Plura, there will again be arranged the traditional get together for the Norwegian Cave Diving Association (NGDF – Norsk Grottedykkerforbund). We are very aware of the sadness shared in the cave diving community after the tragic events of the incident last winter, but in order to keep the focus on exploration, training, improved diver safety and shared experiences NGDF strongly believe that the traditional gathering should continue.

The “Plura Week” has a long tradition, dating back to the late 90’s hosting a handful of divers and a few tents to today, where the event hosts divers from many different nations and backgrounds, all with a common enthusiasm to experience the unique nature and formations of the area.  The excellent communication and cooperation with the land owners and local community have been pivotal in our ability to run these events, and NGDF are very grateful for their trust and support.  We would especially like to thank “Frydenbø Marine” for their sponsorship of new safety equipment, the  land owners and those who year after year provide voluntary support, logistics, information and preparations to the camping facilities.

Media Contact:  Ane Mengshoel (959 05 321, Member of the NGDF board) or Heidemarie Nordahl (911 92 220, Safety committee leader).  Please note there is no mobile phone coverage in the area, but the press are welcome to meet the team onsite, or send a SMS a couple of days in advance in order to be sure to get a reply.

The Plura Week 2014The Plura Week 2014

We have started the planning for the Plura Week 2014, so please don’t forget to book the dates: 8th of August until the 15th of August! There will be oxygen, air filling, cold water, great camping, sauna, mosquitos (but not as bad as previous years), great people, true and less true stories around the bonfire in the evenings and a lot of cave diving!!! Find more general information about the Plura Week here (NOR / ENG) and don’t forget to join in on our Facebook event.

 

Linepila under Plurauka 2013. Foto av Sigurd Bowitz.

We have started the planning for the Plura Week 2014, so please don’t forget to book the dates: 8th of August until the 15th of August! There will be oxygen, air filling, cold water, great camping, sauna, mosquitos (but not as bad as previous years), great people, true and less true stories around the bonfire in the evenings and a lot of cave diving!!! Find more general information about the Plura Week here (NOR / ENG) and don’t forget to join in on our Facebook event.

 

Linepila under Plurauka 2013. Foto av Sigurd Bowitz.

Invitasjon til Generalforsamling, foredrag og sosial sammenkomst 10.mai

Tid & Sted: Lørdag 10. mai kl.10.00 på Oslofjorden dykkesenter.

Se innkallingen til Generalforsamlingen i pdf Innkalling til GF 2014 (2)

Når generalforsamlingen er avholdt, blir det spennende foredrag og debatt!

 • «Urban utforskning» (Ronny Arnesen)
 • «Grotteutforsking i Kroatia» (Bjørn Opperud)
 • «Pluragrottas geologi» (Stein-Erik Lauritzen)
 • «Dødsulykka i Plura» (Åpen debatt med innledere)

Vi serverer enkel lunsj, så ta med litt kontanter til dette.

Om kvelden er det duket for middag og sosial sammenkomst på Sjøflyhavna Kro (gåavstand). Påmelding gjøres til Gjermund Semmen på Generalforsamlingen  før kl. 11.

Vel møtt!

Følg med på vår hjemmeside og Facebookside!

PressemeldingPress Release

I dag ble en privat uthentingsaksjon av de forulykkede finske dykkerne avsluttet i Plura. Dykkerne ble bragt til overflata og politiet ble underrettet.

Operasjonen ble holdt hemmelig for Norsk Grottedykkerforbund (NGDF). For de etterlatte er dette en velsignelse, og vi håper det kan dempe noe av sorgen de føler. Det er også en mulighet til å lære mer om hvorfor de forulykket, siden man nå både kan få utført en obduksjon og får tilgang på utstyret slik at det kan undersøkes for feil og mangler.

Vår posisjon har alltid vært å samarbeide med myndighetene og vi har respektert og støttet avgjørelsen om å la de avdøde bli liggende inne i grotten. Vi ønsket derfor ikke en privat operasjon.

Morten Dyrstad – styreleder    916 35 180
Heidemarie Nordahl – Sikkerhetsleder    911 95 220
gir intervjuer og kan kontaktes for videre informasjonToday a private recovery of the deceased Finnish divers was completed in the Plura. The divers were brought to the surface, and the police notified.

The operation was kept a secret from NGDF (Norwegian Cave Diving association). For the relatives of the deceased this of course represents a blessing that we hope will relieve some of the pain they surely have experienced. This is also an opportunity to learn more about what caused the accident as a full autopsy and equipment investigation now is possible.

However, our postion has always been to cooperate with the Norwegian authorities and respect their decision to leave the deceased inside the cave, and as such this was a private operation and is not something we did not condone.

Morten Dyrstad – Chairman  (916 35 180) and Heidemarie Nordahl – Head of safety committee (911 95 220) – can be contacted for statments and interviews.

Innkalling til det 8. ordinære generalforsamling i NGDF

Innkalling til det 8. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 10. mai 2014, kl. 10:00

Sted: Oslofjorden dykkesenter, Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Sak om rettelse av styrestruktur
 8. Valg
  1. Styreleder
  2. Styremedlemmer
  3. Revisorer
  4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet)

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her.

Se innkallingen i pdf Innkalling til GF 2014 (2)

Styret i NGDF

PS! Det vil bli foredrag og sosial sammenkomst etter generalforsamlingen. Mer informasjon kommer straks!

PressemeldingPress Release

Som kjent ble det i dag besluttet å ikke hente ut de forulykkede grottedykkerne i Plura. Det er en avgjørelse som Norsk Grottedykkerforbund støtter. Uansett hvor trist en slik avgjørelse er for de etterlatte, veier alltid hensynet til redningsmannskaper høyest. Og vi er sikker på at verken de forulykkede finske dykkerne eller deres etterlatte ønsker at noen skal bli skadet i et forsøk på å hente dem ut.

Vi støtter også et midlertidig ferdselsforbud i den delen av grotta der de forulykkede nå ligger til situasjonen er endelig avklart, selv om vi føler oss trygg på at ingen grottedykkere nå vil ønske å oppsøke disse delene av Plura.

Selv om det er lett å forestille seg at å dykke i grotter er farlig er det særs sjeldent ulykker under grottedykking. Det er ikke en bred idrett, men likevel er dette er en opplevelse som folk over hele verden oppsøker daglig. Plura har hatt en hel spesiell posisjon for dykkere i hele Nord-Europa da de ytre delene av grotta byr på et vell av flotte naturopplevelser og er spesielt godt tilrettelagt for sikker og enkel dykking. De ytre delene kan selv vanlige sportsdykkere oppleve sikkert sammen med kvalifiserte guider.

Grottedykking er også en langsom idrett der man har et sett med prosedyrer og utstyrsredundans som sikrer at man alltid skal komme uskadet hjem. De aller fleste problem som kan oppstå har man svært god tid til å løse, både på egen hånd, og ved hjelp av dykkepartnere. Utøverne starter alle dykk med gjennomgang av de viktigste sikkerhetsprosedyrene og utstyret med en såkalt v og s-drill.

Norsk Grottedykkerforbund vil nå fremover jobbe for en best mulig åpen læreprosess slik at lignende ulykker ikke får skje igjen. Det er det beste ettermælet vi kan gi de omkomne. Interessen for å unngå at det skjer igjen, har allerede ført til henvendelser og debatt i flere grottedykkermiljø verden over.

Styret i NGDF 25.2.2014Today it was decided that the bodies of the deceased cave divers from the accident in Plura will not be recovered. The Norwegian Cave Diving Association (NGDF) supports this decision. This is a somber decision for the relatives and friends of the deceased, but it is important to ensure the safety of the rescuers. We are sure that neither the deceased nor their families want anyone to be injured during an attempt to recover the bodies.

NGDF also supports a temporary barrier of access to the part of the cave where the deceased are located until the situation is clarified, even though we are certain that no cave divers now want to visit this part of Plura.

Even though it is easy to imagine that cave diving is dangerous, accidents seldom occur during cave diving. This is not a very common sport, but nevertheless a sport which people all over the world perform daily. Plura is a unique destination for divers from Northern Europe. The outer part of the cave offers a spectacular nature experience and is very well suited for safe and easy diving. Even regular sport divers can safely experience the outer part of the cave together with qualified guides.

Cave diving is a sport where you have a set of procedures, and equipment redundancy, which ensures the divers safety. The cave diver has enough time to solve problems which might occur, either by himself, or by help of his dive buddies. All dives begin with a review of the most important safety procedures and a review of the equipment with a so-called v- and s-drill.

NGDF will continue to work for a superior and open learning process to ensure that similar accidents won’t happen again. This is the best we can to for the deceased. The interest in preventing similar accidents have already led to requests and debates in several cave diving communities worldwide.

The Board of NGDF, 25th of February 2014

Medlemsskap 2014Membership 2014

Heisann,

Det er da på tide å betale medlemsavgiften for 2014!

Les mer her om både betalingsinformasjon og medlemsfordeler.

Støtt forbundets arbeid og vis din tilhørighet ved å melde deg inn!Hi,

It is now due to pay the membership fee for 2014!

Information about payment and benefits for members can be found here.

Support our work by becoming a member!

Pluraulykken og NGDFs arbeidThe Plura Accident and the Work of NGDF

NGDFs komite for sikkerhet jobber med de problemstillingene ulykken reiser. Gruppen har som viktigste oppgave å bistå myndighetene i arbeidet med kartlegging av hendelsesforløpet rundt ulykken og arbeidet med å hente ut de omkomne. NGDF er opptatt av å få alle fakta på bordet sånn at vi kan lære av dette og ha åpenhet og debatt rundt sikkerhetsspørsmål. I første omgang må saken etterforskes ferdig og NGDF stiller alle sine ressurser tilgjengelig for politet i dette arbeidet.

Komiteen består av styret i NGDF og  komiteleder Heidemarie Nordahl [Mobil: 91195220 / heidemarie.nordahl_at_gmail.com].

 NGDFs Security Committee is working with issues arising from the accident. The committee’s main task is to assist the Government to survey the events surrounding the accident and the work to bring out the deceased. NGDF is engaged in obtaining all facts concerning the accident. We need to learn from this accident and openly debate about safety issues concerning cavediving, but first, the investigation must be completed. NGDF displayes all of their resources available to the police during this periode.

The Committee consists of the Board of NGDF and the Head of the Committee Heidemarie Nordahl [Mobile: +47 91195220 /heidemarie.nordahl_at_gmail.com].