Ane

Nye dokumenter tilgjengelig

Årsberetningen fra foregående styreperiode samt protokollen fra Generalforsamlingen 10.mai 2014 ligger nå ute under nedlastninger.

Invitasjon til Generalforsamling, foredrag og sosial sammenkomst 10.mai

Tid & Sted: Lørdag 10. mai kl.10.00 på Oslofjorden dykkesenter. Se innkallingen til Generalforsamlingen i pdf Innkalling til GF 2014 (2).  Når generalforsamlingen er avholdt, blir det spennende foredrag og debatt! “Urban utforskning” (Ronny Arnesen) “Grotteutforsking i Kroatia” (Bjørn Opperud) “Pluragrottas geologi” (Stein-Erik […]

Pressemelding

I dag ble en privat uthentingsaksjon av de forulykkede finske dykkerne avsluttet i Plura. Dykkerne ble bragt til overflata og politiet ble underrettet. Operasjonen ble holdt hemmelig for Norsk Grottedykkerforbund (NGDF). For de etterlatte er dette en velsignelse, og vi […]

Innkalling til det 8. ordinære generalforsamling i NGDF

Innkalling til det 8. ordinære generalforsamling i NGDF

Innkalling til det 8. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund Tid: Lørdag 10. mai 2014, kl. 10:00 Sted: Oslofjorden dykkesenter, Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu Dagsorden Generalforsamling Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent og sekretær Valg av to medlemmer til å […]

Pressemelding

Som kjent ble det i dag besluttet å ikke hente ut de forulykkede grottedykkerne i Plura. Det er en avgjørelse som Norsk Grottedykkerforbund støtter. Uansett hvor trist en slik avgjørelse er for de etterlatte, veier alltid hensynet til redningsmannskaper høyest. […]

Medlemsskap 2014

Heisann, Det er da på tide å betale medlemsavgiften for 2014! Les mer her om både betalingsinformasjon og medlemsfordeler. Støtt forbundets arbeid og vis din tilhørighet ved å melde deg inn!

Pluraulykken og NGDFs arbeid

NGDFs komite for sikkerhet jobber med de problemstillingene ulykken reiser. Gruppen har som viktigste oppgave å bistå myndighetene i arbeidet med kartlegging av hendelsesforløpet rundt ulykken og arbeidet med å hente ut de omkomne. NGDF er opptatt av å få […]

Kontaktinformasjon i forbindelse med ulykken i Plura (Mo i Rana)

Leder Morten Dyrstad svarer i perioden 12. – 27.02.14 bare på henvendelser sendt på e-post pga. utenlandsopphold. Det er ikke sikkert at e-post blir besvart hver dag. Dersom det er behov for telefon kontakt eller raske svar, vær vennlig og […]

Pressemelding

Norsk Grottedykkerforbund kan bekrefte at det har vært en ulykke i Plura i Mo i Rana med tragisk utfall sent torsdag kveld. I følge Politiet er de involverte finske grottedykkere. Våre tanker går akkurat nå først og fremst til pårørende […]

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen for NGDF blir i Oslo 10.mai 2014. Vi jobber med å skaffe spennende foredragsholdere, mer info kommer. Sett av datoen!!