Innkalling til den 15. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Innkalling til den 15. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Torsdag 22. april 2020, kl. 20:00-22:00 (noe sosialt fra 19.30)

Sted:  Videkonferanse (link til Zoom kommer)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av dirigent
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningssorden
 3. Behandle årsmelding
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Leder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Generalforsamling tor. 22. april 2021

EDIT: Da vi dessverre anser det som lite trolig at vi kan møtes fysisk, så blir generalforsamlingen også i år avholdt som videkonferanse. Se informasjon i Facebook eventen her. Vi starter med litt sosialt fra 19.30, mens selve generalforsamlingen pågår fra 20-22. Vel møtt!

Plurauka 2020 avlyst

Hei grottedykkere!

Vi beklager at vi ikke har kommet til en avgjørelse vedr Plurauka tidligere, men vi har ikke hatt all informasjon før nå. Det er flere utfordringer ved å arrangere Plurauka i år, men hovedgrunnen til at vi nå dessverre må avlyse er at vi ser det som særdeles utfordrende for oss som organisasjon å ha ansvar for gode hygienetiltak på campen. Vi vet at dette er årets høydepunkt for mange, men regner med å komme sterkere tilbake i 2021.

Det er fortsatt mulig å dykke i Plura, enten ved å booke seg inn hos Visit Plura eller reise dit på egen hånd (Visit Plura krever en fasilitetsavgift på kr. 500 pr dykker pr dag, men vi håper de kan redusere denne for NGDF-medlemmer i sommer).

Det er også andre grotter rundt omkring som fortjener et besøk. Oppfordrer alle til å dele grottedykker-forslag på vår Facebook side!!

[Short version English: Unfortunately the Plura Week 2020 is cancelled, mainly due to COVID-19]

Mvh NGDF-styret

PS. For dere som har meldt interesse i vår nyoppstarta grotteredningsgruppe: Vi jobber med spennende webinar – stay tuned!

Bilde fra Plura 2016. Foto: Mikkel Stokke

Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2020

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Nestleder
  • Fem styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • 8a. Redningsgruppa: Status fra styret
  • 8b. Dialog vedr sikkerhet og adgang til Plura
 9. Innkomne saker: Ingen

Innkalling til den 14. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Oppdatering 03.04.2020: Pga situasjonen med COVID-19 har styret besluttet å endre hvordan generalforsamlingen avholdes. For å få gjort det formelle og avholdt valg, så blir GF flyttet til videkonferanse tirsdag 5 mai kl 20-22. Følg med på Facebook for detaljer.

Innkalling til den 14. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Tirsdag 5. mai 2020, kl. 20:00-22:00

Sted:  Videkonferanse (link til Zoom kommer)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Nestleder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Program 26. og 27. april!

Som dere vet er det generalforsamling 27 april i Trondheim (hos Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24), med diverse aktiviteter både fredagen og lørdagen. Her er er liten oppsummering, og følg med på Facebook for mer informasjon og oppdateringer!

Fredag 26. april: Kl 10: Vi dykker på lophelia koraller på Selligrunna. Påmelding ila mandag 22. april til Robert Staven / 92052923. Mer info på Facebook-eventen.

Fredag 26.april: Visning av grottedykkerfilm. Dørene åpner kl 18. Mer info på Facebook-eventen.

Lørdag 27. april:

 • 11 – ca. 12.30: Generalforsamling. Husk å betale årets medlemsavgift for å være stemmeberettiget. Se oppdatert dagsorden under.
 • ca 1230 – 1330: Lunsj og forfriskninger til salgs (pølse & brød)
 • ca 1330 – 1630: Foredrag (med blant annet Sami Paakkarinen, utforskning i norske grotter, siste nytt fra Expedition Bjurälven, grottedykking i Budapest)
 • Påfølgende middag (vi tar bestilling i en pause mellom foredragene) og fest!
 • Følg med på Facebook-eventen for mer informasjon!

Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2019

Saksdokumenter

Vedtektene ligger her.

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • a) Tilskuddsordning (ref. http://ngdf.no/?page_id=193). Styret ønsker å få tilbakmeldinger på vurderinger gjort på dette i 2018.
  • b) Redning i vannfylte grotter. Styret ønsker dialog og innspill fra medlemmene rundt praktisk gjennomføring av dette (ref årsberetningen). Vi tenker spesielt på innspill til hvordan en aktiv gruppe kan organiseres. Hvordan kan vi involvere medlemmene i de forskjellige oppgavene knyttet til en beredskapsgruppe for redning. I tillegg ønsker vi innspill til formelle retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres.
 9. Innkomne saker: Ingen

Innkalling til den 13. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på mulighet for dykking fredag dersom interesse, spennende foredrag og fest om kvelden! Mer informasjon kommer, følg gjerne med på Facebook).

Innkalling til den 13. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 27. april 2019, kl. 11:00

Sted:  Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24, Trondheim (www.draugen-fmk.no)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Generalforsamling, foredrag og fest!

Lørdag 27. april 2019 blir det Generalforsamling for NGDF i Trondheim hos Draugen Froskemannsklubb (Ormenlangesvei 24, Trondheim). Det blir en super dag med flotte folk og spennende foredag! Det kan hende vi drar igang noe dykking fredag, og det blir nok også noe sosialt fredag kveld for de som tar hele helga i Trondheim. Sett av datoen, og følg med på våre Facebooksider.