Rapport fra Hamnsmølnelva og Vallerdalgrotta Report from Hamnsmølnelva and Vallerdalgrotta

Vi mottok nylig en rapport og kart fra Mark Dougherty sine prosjekter i Hamnsmølnelva og Vallerdalgrotta. Hamnsmølnelva krever noe tørrgrotting og de har dykket to sumper. Videre utforskning er svært trangt/vanskelig, så Mark avsluttet prosjektet sitt i Hamnsmølnelva  i 2008. I 2010 og 2011 har Mark og flere foretatt utforskning i Vallerdalgrotta i Røyrvik. Klikk deg videre for å lese hele rapporten og laste ned kartene.

We recently received a report from Mark Dougherty on his exploration in Hamnsmølnelva and Vallerdalgrotta. Hamnsmølnelva  requires some dry caving, and they have been diving in two small sumps. It is too tight/difficult to proceed, so the exploration in Hamnsmølnelva  is considered to be finished since 2008. During 2010 and 2011 Mark and othes have been exploring Vallerdalgrotta in Røyrvik. Read on for the whole report and survey maps.

Les videre

Svar til utforskningsdiskusjon i PluraRegarding the discussion on exploration of Plura

Styret i NGDF (Norsk Grottedykkerforbund) har blitt oppmerksom på en meningsutveksling på det sosiale medium VIMEO(https://vimeo.com/48209039). Diskusjonen omfatter utforskning av den vannfylte grotten Plura i Mo I Rana.

NGDF har vært kjent med denne diskusjonen i flere år da begge parter i diskusjonen er medlemmer i forbundet. Forholdet ble forelagt medlemmene i NGDF på ordinær generalforsamling i 2012. Bakgrunnen for at denne saken ble tatt opp på generalforsamlingen var at styret ønsket føringer fra medlemmene. Eventuelle uttalelser i saken skal ikke være basert på styremedlemmers personlige betraktninger, men være forankret i holdningene til medlemsmassen.

The board of NGDF has become aware of a discussion on VIMEO(https://vimeo.com/48209039) around exploration of the Plura system in Mo i Rana.

 NGDF has followed this discussion for years as both parties are members of the association. The case was brought before the members during the general assembly in May this year, so the board could get input from the rest of members instead of basing a decision on personal views of the board. The board wanted any decisions to have a good foundation among the rest of the members.

Les videre

Plurauka 2012Pluraweek 2012

«Plurauka» er det nye navnet på «UKE 33». NGDF arrangerer som vanlig, og de offisielle datoene blir fredag uke 32 til fredag uke 33(10.-17. august). Mer detaljer kommer etterhvert som de er klare, men det blir nok omtrent som vanlig :)

Facebook arrangement«Plurauka»(Pluraweek) is the new name for the week 33 gathering. NGDF will host the gathering as usual, the official dates will be from friday week 32 to friday week 33(August 10th-17th). Stay tuned for more details :)

Facebook event

Oppsummering fra generalforsamlingenSummary from the General assembly

NGDF vil gjerne takke alle som møtte opp til generalforsamlingen og foredrag i helgen. Det var bra oppmøte og god stemning. For de som ikke kunne komme har vi en liten oppsummering her. Komplett protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned her: Protokoll fra Generalforsamling 2012

Oppsummering
 • Endringer i styret
  • Ny leder: Morten Dyrstad
  • Øyvind Hegle fortsetter som nestleder
  • Nye medlemer: Gjermund Semmen, Robert Staven og Tom Kristian Ruud Valrygg
  • Dmitri Gorski og Robert Størdal Går ut av styret
 • Medlemsavgift skal fortsatt være 300kr
 • «Plurauka»
  • «UKE 33» treffet ved Plura vil heretter bli omtalt som «Plurauka»
  • Offisielle datoer for Plurauka 2012 blir fredag uke 32 til fredag uke 33 (10.-17. august).
 • Styret skal også undersøke muligheten til å få permanent kompressor ved Plura, og legge frem budsjett på dette til neste generalforsamling
 • Styret skal kjøpe inn enkelt redningsutstyr, som skal være tilgjengelig under Plurauka, og til utlån på prosjekter
 • Forbundets rolle angående registrerte prosjekter
  • I korte trekk ingen store endringer, men det ble lagt vekt på forbedret kommunikasjon mellom alle parter.
  • Forbundet skal ikke være «grottepoliti», men styret skal utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet
  • Styret skal også legge til rette for presentasjon av alle utforskningsprosjektene på hjemmesiden
  • Prosjekteiere må beskrive hva som oppfattes som «utforskning» i grottesystemer som er registrert
  • Om noen andre ønsker å foreta utforsking i systemer der det allerede er registrert prosjekter må de kontakte prosjekteier

NGDF would like to thank everyone who came to the general assembly and lectures last weekend, it was a success! For those who could not come, here is a summary of the general assembly. The complete transcript can be downloaded here(in Norwegian): Transcript general Assembly 2012

Summary
 • Changes in the board
  • New Chairman: Morten Dyrstad
  • Øyvind Hegle continues as Deputy Chairman
  • New members: Gjermund Semmen, Robert Staven and Tom Kristian Ruud Valrygg
  • Dmitri Gorski and Robert Størdal have left the board
 • Membership will continue to be 300nok
 • «Plurauka» («Pluraweek»)
  • The «UKE 33» («WEEK 33») gathering will from now on be known as the «Plurauka» («Pluraweek»)
  • Official dates are from friday week 32 to friday week 33(August 10th-17th)
 • The board will look at the possibility to get a permanent compressor at Plura, and shall propose a budget at the general assembly next year
 • The board will purchase basic equipment for rescue
 • The role of NGDF and registered exploration projects
  • In short no big changes, but everyone agreed to strive for better communication
  • NGDF will not be «cave police», but will produce simple guidelines for ethical and safe diving
  • The board will make it possible to present ongoing projects better on the website
  • Projectowners must define what is regarded as exploration in the registered systems
  • If third parties wish to committ exploration in registered systems they have to contact the owner of the registered project

Dagsorden generalforsamlingAgenda for General Assembly

Tid:      Lørdag 5. mai 2012, kl. 09.15
Sted:   Hotell Rica Helsfyr, Oslo

1. Konstituering
 •          Valg av ordstyrer
 •          Valg av referent
 •          Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
 •          Godkjenne stemmeberettigete
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og revisjon
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Vedta forbundets budsjett
7. Valg
 •          1 leder for to år
 •          3 styremedlemmer for 2 år
 •          1 regnskapsansvarlig
 •          1 revisor
 •          3 medlemmer til valgkomite
8. Åpne saker
 •        Økonomisk støtteordning i NGDF
 •        Forbundets rolle angående registrerte utforskningsprosjekter. I 2011 har det vært konflikt angående utforskning av Plurasystemet. I den forbindelse ser styret at det er nødvendig å etablere en felles forståelse for hva forbundets rolle i registrerte utforskningsprosjekter skal være.
9. Innkomne saker
 •          Forslag om å flytte ‘offisiell’ Plurauke til uke 32

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. Nye medlemmer må være tilmeldt senest 1 mnd. før for å ha stemmerett.

 

 

Program for seminaret i Oslo

 

Norsk Grottedykkeforbund inviterer til seminar om grottedykking

I forbindelse med vårt årsmøte inviterer vi til seminar – med foredrag og mulighet til å treffe aktive grotteutforskere, grottedykkerinstruktører og grottedykkere!

Dato:

2012-05-05

Sted:

Oslo,  Rica Hellsfyr hotell

Program
09.15 – 11.15 Årsmøte NGDF (kun for medlemmer, separat agenda sendes ut)
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.30 Foredrag (åpent for alle)
Michael Waldbrenner (EKPP):
– «What can we learn from cave diving for business life?»
Roy Fagermoen
– «Bak kamera i Jarbrugrotta»
Dan Nilsson (Karlstad Dykarklubb, Långban sektionen)
– «Dykking i Långban gruvan bare 2,5 timer fra Oslo»
Lars Fredrik
– «Plura Prosjektet»
18.00 – 03.00 Middag og fest (åpent for alle)

 

Pris:

Årsmøtet i NGDF er gratis og er åpent for medlemmer i forbundet. Lunsj er valgfritt og koster 295NOK, dette betales direkte til hotellet av den enkelte. I år inviterer NGDF i forbindelse med sitt årsmøte alle interesserte dykkere til foredrag om grottedykking. NGDF har som mål å fremme norsk grottedykking og grottedykking generelt – hvis du allerede dykker i grotter, er nysgjerrig på dykking under tak, vurderer ett grottedykkerkurs, eller bare lurer på hva dykking i grotter egentlig handler om, så har du muligheten. I tillegg til å høre på interessante foredragsholdere kan du i uformelt miljø også møte aktive grotte-dykkere og -instruktører med spennende prosjekt på hjemmebane. Påmelding via NGDF sine hjemmesider, www.ngdf.no
Etter foredragene møtes vi til uformell felles bespisning og fest på Underwater pub. Her kan alle tørste kjøpe øl eller brus. Alle sultne kan bestille sin egen mat fra nærliggende restauranter, det kommer til å finnes menyer på Underwater pub. Alle er velkomne!
Foredragen koster 100 NOK før medlemmer i NGDF og 200 NOK for de som ikke er medlemmer. For den som ikke er medlem, men ønsker dette, er det mulig å tegne eller fornye medlemskap i pausene mellom foredragene, eller (helst) å sette inn penger direkte på NGDF sin konto 5082.05.80173, merk betalingen med medlemsavgift. Medlemskap koster 300 NOK.

Overnatting og reise

Ordnes av den enkelte, ved Rica Helsfyr er det rabaterte rom.

Spørsmål? Kontakt

Styreleder NGDF Robert Størdal, eller robert.stordal(Snabel-a)gmail.com
Styremedlem NGDF Dmitri Gorski, 418 47 928 eller dmigor54(Snabel-a)k.kth.se

Påmelding

For å melde deg på årsmøte, foredrag og bestille lunch og gå til vårt påmeldingsskjema.

 

Utskriftsvennlig og nedlastbart program.

 

 

Grottetreff i Oslo 5. maiCavegathering in Oslo May 5th

Lørdag 5. mai arrangerer NGDF samling i Oslo. Vi kombinerer årsmøte med foredrag og middag på kvelden.

Generalforsamling/Årsmøte

Vi satarter på formiddagen med å avholde årsmøte i NGDF. Sakliste er ennå ikke klar, men en debatt om forbundets rolle fremover vil stå sentralt. Det har utover høsten pågått en debatt om å presisere mer regler eller anbefalinger for dykkingen og utforskningen som pågår i norske grotter. Styret har ikke ønsket å konkludere i saken uten å ha medlemsmassen i ryggen. Det vil derfor bli lagt opp til avstemming på en eller flere konkrete punkter 5. mai.

Foredrag

Her kan vi nevne at vi har fått tak i Michael Waldbrenner fra EKPP(European Karst Plain Project) til å holde foredrag om hvordan våre erfaringer fra grottedykking påvirker våre vanlige liv og karriærer. Det blir også foredrag av Mattias Tancred om gruvedykking i Långban, Karlstad. I tillegg til dette jobber vi også med å få norske prosjekter presentert.

Middag

Etter foredragene blir det middag og festlig lag utover kvelden.

Planleggingen er i en tidlig fase, mer informasjon kommer etter hvert.

 NGDF will hold a gathering about cavediving in Oslo May 5th. We will be combining a general assembly, lectures  and dinner.

General assembly

We will star off in the morning with our general assembly. The agenda is not yet complete, but a discussion on the role of NGDF will be sentral. There is an ongoing debate on specifying more rules or reccomendations for our members. The board has not wanted to make a conclusion without the support of our members in. The aim is to have a poll on one or more issues during the meeting.

Lectures

We can mention that Michael Waldbrenner from  the EKPP(European Karst Plain Project) will be holding a lecture on how our experiences in cavediving affect our lives an cereers in general. Mattias Tancred will be telling us about diving in the Långban mine near Karlstad, Sweden. We also hope to have presentations of ongoing projects in Norway. 

Dinner

After the lectures there will be a dinnerparty to socialize with other cavedivers. 

Planning is still in an early phase, more information will come.

Planleggingen er i en tidlig fase, mer informasjon kommer etter hvert.