Kortlenke

Generalforsamling lør. 24. april 2021

Styret i NGDF har allerede begynt å planlegge neste års Generalforsamling. Vi har booket inn en spennende foredragsholder, og vi satser på å få til flere aktiviteter i forkant av GF, så det kan være lurt å sette av både fredag og lørdag (samt noen dager i forveien?)! Stay tuned!

Vi håper at vi kan møtes fysisk i Trondheim, men vi vil selvsagt følge med på generelle råd pga COVID-19.

SETT AV DATOEN(E)! Følg med på Facebook-eventen her.

Kortlenke

Plurauka 2020 avlyst

Hei grottedykkere!

Vi beklager at vi ikke har kommet til en avgjørelse vedr Plurauka tidligere, men vi har ikke hatt all informasjon før nå. Det er flere utfordringer ved å arrangere Plurauka i år, men hovedgrunnen til at vi nå dessverre må avlyse er at vi ser det som særdeles utfordrende for oss som organisasjon å ha ansvar for gode hygienetiltak på campen. Vi vet at dette er årets høydepunkt for mange, men regner med å komme sterkere tilbake i 2021.

Det er fortsatt mulig å dykke i Plura, enten ved å booke seg inn hos Visit Plura eller reise dit på egen hånd (Visit Plura krever en fasilitetsavgift på kr. 500 pr dykker pr dag, men vi håper de kan redusere denne for NGDF-medlemmer i sommer).

Det er også andre grotter rundt omkring som fortjener et besøk. Oppfordrer alle til å dele grottedykker-forslag på vår Facebook side!!

[Short version English: Unfortunately the Plura Week 2020 is cancelled, mainly due to COVID-19]

Mvh NGDF-styret

PS. For dere som har meldt interesse i vår nyoppstarta grotteredningsgruppe: Vi jobber med spennende webinar – stay tuned!

Bilde fra Plura 2016. Foto: Mikkel Stokke
Kortlenke

Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2020

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Nestleder
  • Fem styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • 8a. Redningsgruppa: Status fra styret
  • 8b. Dialog vedr sikkerhet og adgang til Plura
 9. Innkomne saker: Ingen

Kortlenke

Betaling av medlemskontigent for 2020

Hei Kjære NGDF-medlem!

Godt nyttår!

Vi er nå kommet vel gjennom feiringen av et nytt år og nytt år betyr ny kontingent. Vi håper selvfølgelig at du ønsker å være med oss dette året også.

Medlemsavgiften for i år er kr. 300,- og kan betales til Konto: 5082.05.80173
Kontingenten også kan Vippses til: #14900, «Norsk grottedykker forbund»

——————————-

Happy newyear!

We have now celebrated the start of a new year!
If you still want to be a member of Norsk Grottedykkerforbud, the time has come to renew your membership.

Payment info:
Accountnr: 5082.05.80173
IBAN: NO78 5082 0580 173
Swift/BIC: DNBANOKKXXX

Kortlenke

Innkalling til den 14. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Oppdatering 03.04.2020: Pga situasjonen med COVID-19 har styret besluttet å endre hvordan generalforsamlingen avholdes. For å få gjort det formelle og avholdt valg, så blir GF flyttet til videkonferanse tirsdag 5 mai kl 20-22. Følg med på Facebook for detaljer.

Innkalling til den 14. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Tirsdag 5. mai 2020, kl. 20:00-22:00

Sted:  Videkonferanse (link til Zoom kommer)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  • Nestleder
  • To styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Kortlenke

Program 26. og 27. april!

Som dere vet er det generalforsamling 27 april i Trondheim (hos Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24), med diverse aktiviteter både fredagen og lørdagen. Her er er liten oppsummering, og følg med på Facebook for mer informasjon og oppdateringer!

Fredag 26. april: Kl 10: Vi dykker på lophelia koraller på Selligrunna. Påmelding ila mandag 22. april til Robert Staven / 92052923. Mer info på Facebook-eventen.

Fredag 26.april: Visning av grottedykkerfilm. Dørene åpner kl 18. Mer info på Facebook-eventen.

Lørdag 27. april:

 • 11 – ca. 12.30: Generalforsamling. Husk å betale årets medlemsavgift for å være stemmeberettiget. Se oppdatert dagsorden under.
 • ca 1230 – 1330: Lunsj og forfriskninger til salgs (pølse & brød)
 • ca 1330 – 1630: Foredrag (med blant annet Sami Paakkarinen, utforskning i norske grotter, siste nytt fra Expedition Bjurälven, grottedykking i Budapest)
 • Påfølgende middag (vi tar bestilling i en pause mellom foredragene) og fest!
 • Følg med på Facebook-eventen for mer informasjon!

Kortlenke

Saksdokumenter og oppdatert dagsorden generalforsamlingen 2019

Saksdokumenter

Vedtektene ligger her.

Oppdatert dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
  • a) Tilskuddsordning (ref. http://ngdf.no/?page_id=193). Styret ønsker å få tilbakmeldinger på vurderinger gjort på dette i 2018.
  • b) Redning i vannfylte grotter. Styret ønsker dialog og innspill fra medlemmene rundt praktisk gjennomføring av dette (ref årsberetningen). Vi tenker spesielt på innspill til hvordan en aktiv gruppe kan organiseres. Hvordan kan vi involvere medlemmene i de forskjellige oppgavene knyttet til en beredskapsgruppe for redning. I tillegg ønsker vi innspill til formelle retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres.
 9. Innkomne saker: Ingen

Kortlenke

Innkalling til den 13. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

(NB! Utover generalforsamling, så vil helgen også by på mulighet for dykking fredag dersom interesse, spennende foredrag og fest om kvelden! Mer informasjon kommer, følg gjerne med på Facebook).

Innkalling til den 13. ordinære generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund

Tid: Lørdag 27. april 2019, kl. 11:00

Sted:  Draugen Froskemannsklubb, Ormenlangesvei 24, Trondheim (www.draugen-fmk.no)

Dagsorden Generalforsamling

 1. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Behandle årsberetningen
 4. Regnskap og revisjon
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Vedta forbundets budsjett
 7. Valg
  1. Styreleder
  2. Sikkerhetsleder
  3. 2 styremedlemmer
  4. Revisorer
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 8. Åpne saker
 9. Innkomne saker (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, til ngdf@ngdf.no).

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på www.ngdf.no senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på generalforsamlingen. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. NGDFs vedtekter ligger her: http://ngdf.no/?page_id=103

Styret i NGDF

Kortlenke

Generalforsamling, foredrag og fest!

Lørdag 27. april 2019 blir det Generalforsamling for NGDF i Trondheim hos Draugen Froskemannsklubb (Ormenlangesvei 24, Trondheim). Det blir en super dag med flotte folk og spennende foredag! Det kan hende vi drar igang noe dykking fredag, og det blir nok også noe sosialt fredag kveld for de som tar hele helga i Trondheim. Sett av datoen, og følg med på våre Facebooksider.

Kortlenke

Plurauka 2018 nærmer seg!

Det er kun dager igjen til plurauka 2018

Les mer på denne siden